Wat zijn loonkosten?

Meer dan ooit staan loonkosten in de schijnwerpers. Loonkosten zijn de kosten die je als werkgever uitgeeft voor je werknemers. Volgens Trends (Januari 2022) verwacht de Nationale Bank dat de loonkosten in 2022-2023 met 9 % zullen stijgen. Daarom is het meer dan ooit belangrijk te weten wat deze kosten precies inhouden om ze beter onder controle te kunnen houden. We leggen het je stap-voor-stap uit!

Waaruit bestaan je loonkosten?

De belangrijkste elementen van je loonkost zijn het brutoloon van je werknemer; de patronale lasten of RSZ; en een aantal andere kosten zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, bonus, of verzekeringen.

Directe en indirecte loonkosten

Je loonkosten kunnen onderverdeeld worden in directe en indirecte loonkosten:
  • Directe loonkosten omvatten het brutoloon, het vakantiegeld, de 13de maand, en andere directe werkgeverslasten of -premies verbonden aan het loon.
  • Indirecte loonkosten bestaan uit allerhande vergoedingen die geen deel uitmaken van het brutoloon van je werknemer zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming woon-werkverkeer, kosten voor leasingwagens, of anciënniteitsvoordelen.

Brutoloon, patronale lasten, belastbaar loon en nettoloon uitgelegd

Het brutoloon is het loon van je werknemer vóór aftrek van sociale lasten en bedrijfsvoorheffing. Het gaat dus om loon voor gewerkte uren, loon voor feest- en vakantiedagen, eventueel loon voor overuren, en mogelijke extralegale voordelen.   Als werkgever betaal je op het brutoloon van je werknemer ook nog patronale lasten of RSZ bijdragen. Dit zijn bijdragen aan de sociale zekerheid om een aanvullend pensioen voor je werknemers op te bouwen. Als werkgever moet je rekenen op gemiddeld 25% van het brutoloon voor deze lasten. Het percentage hangt af van de tewerkstellingssector waarin je actief bent.   Ook werknemers betalen een bijdrage aan de sociale zekerheid op hun brutoloon. Deze bedraagt gemiddeld 13,07% van het brutoloon voor bedienden en arbeiders. Eens dat bedrag is afgetrokken van het brutoloon bekomen we het belastbaar loon.   Op het belastbaar loon zal de werknemer dan een voorafbetaling moeten doen aan de personenbelasting via de bedrijfsvoorheffing. Aan het einde van al deze inhoudingen ziet de werknemer uiteindelijk zijn of haar nettoloon, of het bedrag dat ze elke maand gestort krijgen op hun rekening.  
loonkosten calculator