2 oplossingen om de loonnorm voordelig toe te passen

De sociale partners konden geen akkoord bereiken, daarom hakte de regering de knoop door: in 2021 en 2022 verdienen je werknemers gemiddeld 0,4% meer. Maar hoe krijgen ze die verhoging uitbetaald? Een belangrijke vraag, want het antwoord bepaalt de impact op je bedrijfsfinanciën.

Wat is een IPA?

Iedereen is het erover eens dat België, een klein landje dat sterk afhankelijk is van export, alleen maar kan groeien als het concurrerend blijft met zijn buurlanden. Daarom is het essentieel om de arbeidskosten in de hand te houden. Precies dat laatste is het doel van het Interprofessioneel Akkoord (IPA).

Om de 2 jaar gaan de sociale partners (de zogeheten Groep van 10) rond de tafel zitten om te onderhandelen over de loonnorm. Ze proberen het dan eens te worden over de maximale stijging van de gemiddelde loonkosten tijdens de twee volgende jaren. Maar als de vakbonden en werkgevers geen akkoord bereiken, ligt de bal in het kamp van de regering. Zo bepaalde de regering in mei van dit jaar dat de loonnorm 0,4% in 2021 en 2022 bedraagt.

Je verplichtingen als werkgever

De regering bepaalt het maximum, de sectoren mogen zelf een lagere loonnorm afspreken. Maar wanneer de norm voor je sector vastligt, moet je die naleven, want anders krijg je een boete. Toch beschik je over een zekere manoeuvreerruimte.

Om te beginnen is de verhoging met 0,4% een gemiddelde. Als werkgever bepaal je dus zelf welke werknemers hoeveel ontvangen. Vervolgens kan de verhoging verschillende vormen aannemen, die meer of minder voordelig zijn voor jou en je werknemers. Ook hier heb je de keuze.

Maaltijdcheques en ecocheques: voordelig

Om het IPA toe te passen kan je beslissen om je werknemers gewoon meer loon uit te betalen. Maar een hoger loon betekent ook meer bijdragen. Dat is dus zeker niet de voordeligste formule, niet voor jou, maar ook niet voor je medewerkers.

Extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en/of ecocheques, blijken veel voordeliger uit te vallen. Al je werknemers komen ervoor in aanmerking, ongeacht hun functie. Gebruik je ze al? Dan is het nog eenvoudiger: je verhoogt gewoon de waarde ervan! Die kan stijgen tot 8 euro per dag voor een Lunch Pass en tot 250 euro per jaar voor de Eco Pass.

Waarom die cheques zo voordelig zijn? Ze zijn volledig vrijgesteld van belastingen en sociale lasten en betekenen dus een nettoverhoging van de koopkracht van je medewerkers. Ondertussen leveren ze jou flinke besparingen op: respectievelijk 58% en 57% in vergelijking met een loonsverhoging.

Een extra duwtje in de rug? Dat kan met consumptiecheques!

Vind je norm van 0,4% aan de lage kant om je medewerkers te bedanken en te stimuleren voor hun werk in de huidige situatie? Dan is er goed nieuws: voor het herstel van de economie hebben de sociale partners afgesproken dat bedrijven die de coronacrisis zonder veel kleerscheuren hebben overleefd, een coronapremie mogen toekennen. Dit biedt je uitzonderlijk de kans om je medewerkers te belonen met een consumptiecheque van 500 euro, in België te besteden tot en met 31 december 2022.

Ten slotte mag je evenmin vergeten dat een loonbonus, zoals een deelname in het kapitaal en de winst van je bedrijf, buiten de berekening van de loonkosten valt. Als je die toekent, loop je dus niet het risico dat je het IPA geweld aandoet.