Wie is de geschikte jobkandidaat? Vraag het aan Traicie

Er zijn nog maar weinig sectoren waarin AI, machine learning en big data hun intrede niet hebben gedaan. Zelfs in HR, toch een people’s business bij uitstek, neemt het gebruik van kunstmatige intelligentie hand over hand toe. Om de persoonlijkheidskenmerken van kandidaten uit CV’s, motivatiebrieven en LinkedIn-pagina’s te halen bijvoorbeeld. En dat is precies wat het Vlaamse bedrijf Traicie klaarspeelt.

Traicie is een jonge, Gentse startup die een algoritme ontwikkelde waarmee bedrijven de soft skills van toekomstige medewerkers in kaart kunnen brengen. Het enige wat die ondernemingen daarvoor moeten doen, is het CV en de eventuele motivatiebrief en/of LinkedIn-pagina van de kandidaat door de software jagen.

Hoe goed past een kandidaat in jouw team?

“Om vroeg in te schatten hoe iemand in de omgang is, hoe hij met collega’s omgaat of wat voor soort persoonlijkheid hij heeft, moest je vroeger ellenlange interviews afnemen, vragenlijsten laten invullen of achter referenties gaan jagen”, zegt CEO Jochen Roef.

“Met Traicie hoeft dat niet meer. De software werkt op basis van NLP of Natural Language Processing. Dat wil zeggen dat we uit de manier waarop iemand schrijft, wat hij schrijft en hoe hij het schrijft, kunnen voorspellen hoe hij zich op de werkvloer zal gedragen. Is hij analytisch of intuïtief? Werkt hij graag in team of eerder alleen? Werkt hij van nature doelgericht of eerder procesmatig?

De software kan de kandidaten ook automatisch benchmarken en een score geven en zo helpen bepalen wie performant en gelukkig zal zijn in de job.”

Ieder zijn patroon

Het klinkt als sciencefiction, maar er zit wel degelijk een wetenschappelijke basis in deze aanpak, verzekert Roef.

“Taal en schrijfstijl zijn een ongelooflijke bron van informatie over iemand. NLP is niet voor niets een wetenschappelijke discipline aan alle gerespecteerde universiteiten wereldwijd. Daarnaast moet je maar eens een tekst lezen van iemand die je goed kent. Heel vaak zal je merken dat jij dingen compleet anders zou verwoorden, met andere woorden, andere zinsbouw, meer of minder komma’s, noem maar op. Het zijn net dat soort patronen die bijna rechtstreeks gelinkt zijn met je persoonlijkheid, zonder dat de meeste mensen dat zelfs maar beseffen.”

Infinitieven of vervoegen?

Roef geeft een paar concrete voorbeelden. “De hoeveelheid infinitieven en de hoeveelheid vervoegde werkwoorden die iemand gebruikt, vertelt bijvoorbeeld veel over hoe doelgericht of procesmatig die persoon is. Mensen die meer infinitieven gebruiken, zijn meer procesgericht. Gebruik je veel vervoegde werkwoorden, dan ben je eerder doelmatig.

Idem voor bijvoorbeeld het gebruik van komma’s en van het woordje ‘en’. Dat zegt veel over hoe sterk je op accuraatheid bent gericht versus hoe zeer je op snelheid bent gericht. En zo bestaan er tientallen en tientallen syntaxregels die heel veel onthullen over je persoonlijkheid.

Uiteindelijk zal de software dan tot een soort score komen: de kans is zoveel procent dat deze tekst geschreven door dit of gene type persoon.”

Sneller en een grotere pool

Wat zijn nu de concrete voordelen van Traicie voor een HR-departement? Roef haalt er twee aan.

“Vooreerst zal de zoektocht naar kandidaten natuurlijk een stuk sneller verlopen. Ik ken een grote Belgische winkelketen die 1.000 CV’s per dag krijgt. Dat kan je manueel niet meer bolwerken, ook al omdat 80 procent van die CV’s eigenlijk niet relevant zijn. Traicie kan in die stapel een eerste selectie maken en tegen rekruteerders zeggen: kijk, hier is de 20 procent CV’s die je eens zou moeten bekijken.”

Het tweede grote voordeel is dat Traicie de pool van potentiële kandidaten stevig kan uitbreiden. “Er zijn nog altijd veel knelpuntberoepen, denk aan de zorg, de ingenieurs en het onderwijs. Als je daar klassiek gaat rekruteren, puur op basis van diploma, sectorkennis en ervaring, dan vind je gewoonweg niemand en kan je eeuwig blijven zoeken. Traicie helpt om niet enkel op hard skills te selecteren, maar ook op potentieel.”

Buikgevoel

Hoe geavanceerd Traicie ook is, het systeem neemt nog altijd niet de eindbeslissing over het al dan niet aanwerven van een kandidaat. Dat blijft mensenwerk, ook al omdat Traicie niet onfeilbaar is.

Traicie kan bijvoorbeeld met stip een kandidaat aanraden, maar uiteindelijk blijkt dan dat die persoon omwille van bijvoorbeeld de loonverwachtingen of de afstand tot het werk, toch niet helemaal geschikt is voor de job”, zegt Roef. “Dat noemen we een ‘valse positief’. ‘Valse negatieven’ bestaan, maar die zijn wel heel uitzonderlijk. Dan zal Traicie een bepaalde kandidaat op de stapel ‘niet geschikt’ leggen, terwijl die kandidaat eigenlijk wél de job goed zou uitoefenen.

Uiteindelijk komen er in de finale stadia dus toch nog mensen aan te pas, om een en ander te dubbelchecken, om competentiegerichte interviews te doen, om referenties te checken en ga zo maar door. De ervaring en het buikgevoel van de rekruteerder hebben dus zeker nog wel hun plaats.”

Van screenen naar onboarden

Tot slot: hoe ziet Roef het gebruik van AI evolueren de komende jaren? Gaan we over vijf jaar nog mensen nodig hebben om kandidaten te selecteren. “Over vijf jaar nog wel, maar over tien jaar schat ik die kans al een stuk lager in”, zegt hij. “Er zullen tegen dan zoveel datasets beschikbaar zijn dat de computer het misschien wel alleen kan.

Je zal bijvoorbeeld niet alleen een inschatting kunnen maken op basis van iemands taalgebruik, maar bijvoorbeeld ook op basis van zijn micro-expressies: heb ik bij een bepaald deel van het sollicitatiegesprek gelachen? Of net niet? Hoe was de stand mijn mond? Of van mijn wenkbrauwen? En wat zegt dat dan over iemand? Dat is technologie waar men nu al mee bezig is.

De rol van AI zal almaar groter worden, maar de rol van de mens zal ook evolueren. De mens zal uiteindelijk nodig blijven om alle stukjes van de puzzel tot een coherent geheel samen te leggen. Het pure screenen zal dus steeds meer door computers gebeuren, terwijl de HR-medewerkers zich meer met het onboardingsproces van de kandidaten zullen bezighouden.”

Benieuwd hoe HR-technologie je kan helpen om slechte aanwervingen te voorkomen? Bekijk dan hier de replay van onze webinar over HR-technologie en hoe het bijdraagt tot efficiëntie en kostenbesparing in rekrutering.

Jochen Roef

De spreker: JOCHEN ROEF | CEO & co-founder van Traicie

Hoe kan HR-technologie jouw helpen om slechte aanwervingen te voorkomen en kosten te besparen?

Jochen Roef heeft zich tot doel gesteld om met behulp van technologie aanwervingen makkelijker, objectiever en succesvoller te maken. Dankzij AI-technologie automatiseert Traicie de screening van soft skills op basis van cv's. Zo helpt hij recruiters om de juiste kandidaten te vinden die passen binnen de cultuur van hun bedrijf passen.