Terug op de werkvloer: vertrouwen medewerkers is essentieel

Wie na weken lockdown terug naar de werkvloer trekt, doet dat vaak met een klein hartje en dé vraag ‘is mijn veiligheid gegarandeerd?’. Zorgen voor vertrouwen is daarom belangrijk. Dat doe je met handgel, maar nog meer door je werknemers te betrekken bij de maatregelen.

Nu meer en meer mensen geleidelijk aan terugkeren naar hun werkplek, is er voor jou als werkgever een heel belangrijke taak weggelegd. In hun kot zaten je medewerkers in hun veilige cocon, nu zetten ze voorzichtig terug stappen in de buitenwereld en daar maakt je bedrijf ook deel van uit. Een dergelijke stap kan hen bezorgd maken: is hun veiligheid wel voldoende gegarandeerd? Zal er begrip zijn voor hun bezorgdheid?

Uit een studie van Idewe (een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk) en de KU Leuven, waarvan de resultaten eind april gepubliceerd werden, blijkt alvast dat bijna de helft van de werkende Belgen (48% om precies te zijn) meer angstige gevoelens heeft als gevolg van de coronacrisis. Dat percentage ligt nog hoger bij mensen die werken in de zorg- en voedingsindustrie. Dat zijn natuurlijk net de sectoren waarvan de werknemers de hele tijd aan het werk gebleven zijn…

homeworking

➤ Gidsen als inspiratie

Cruciaal voor bedrijven die heropstarten is dus het vertrouwen dat werkgevers hun medewerkers moeten bezorgen. En dat doe je op tal van manieren, die elkaar bovendien aanvullen.

Uiteraard is het volgen van de veiligheidsmaatregelen daarbij het allerbelangrijkste, inclusief het ter beschikking stellen van mondmaskers, zeep en ontsmettingsproducten. “Voor KMO’s is het opstellen van een plan om in alle veiligheid te kunnen werken nog betrekkelijk eenvoudig”, zegt Roger Collier, Preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bij Liantis. “Als werkgever vertoef je vaak op de werkvloer, ken je de pijnpunten en heb je snel een overzicht van de maatregelen die je moet nemen. Bovendien zijn er gidsen beschikbaar die je een overzicht bieden van de aandachtspunten en verplichtingen.” Uiteraard is het volgen van de veiligheidsmaatregelen daarbij het allerbelangrijkste, inclusief het ter beschikking stellen van mondmaskers, zeep en ontsmettingsproducten. “Voor KMO’s is het opstellen van een plan om in alle veiligheid te kunnen werken nog betrekkelijk eenvoudig”, zegt Roger Collier, Preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bij Liantis. “Als werkgever vertoef je vaak op de werkvloer, ken je de pijnpunten en heb je snel een overzicht van de maatregelen die je moet nemen. Bovendien zijn er gidsen beschikbaar die je een overzicht bieden van de aandachtspunten en verplichtingen.”

De belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers in een notendop - Vermijd gesloten ruimtes en bijeenkomsten in kleine ruimtes - Reinig en ontsmet oppervlakten die veelvuldig aangeraakt worden (zoals deurklinken) - Laat deuren open - Beperk het aantal aanwezigen in de lift, en laat hen met de rug naar elkaar staan

➤ Een goede voorbereiding is het halve werk

Anders ligt het natuurlijk voor grote bedrijven. Roger Collier: “Niet alleen zijn er heel wat meer stappen te volgen, ook de aandacht voor een draagvlak van de maatregelen bij de medewerkers is heel wat crucialer. Je hebt als werkgever immers niet altijd een zicht op wie wat doet en wie zich al dan niet houdt aan de maatregelen.”

Laten we het voorbeeld van de fabriek van Volvo Car Gent nemen om het concreet te maken. Daar besteedde men maar liefst een kleine twee maanden aan de heropstart. De voorbereiding begon er immers onmiddellijk na de geleidelijke stopzetting van de productie midden maart.

“Een groep van zo’n 200 mensen heeft de hele fabriek gescreend”, vertelt Communication Manager Barbara Blomme in een artikel op de website van Randstad. “Dat proces deelden we op in werkstromen voor de niet-productiegebonden ruimtes, voor het beschermingsmateriaal, voor de toeleveranciers, een werkstroom die zich focuste op hoe het met de mensen thuis gaat, enzovoort. Zo slaag je erin om een heropstart ruim te bekijken en blijft het niet beperkt tot de productie en social distancing.”

De belangrijkste aandachtspunten voor medewerkers in een notendop - Vermijd lichamelijk contact (handen schudden, kussen) - Hou minstens anderhalve meter afstand - Gebruik bij voorkeur de trap (in plaats van de lift) - Raak deuren en deurklinken zo weinig mogelijk aan - Was de handen na gebruik van gladde oppervlakten (trapleuningen, deurklinken) - Ontsmet je werkplek geregeld

homeworking

➤ Werknemers betrekken

Om uit te zoeken of de oplossingen ook echt zouden werken, schakelde Volvo Car Gent midden april in testmodus, met dank aan een aantal vrijwilligers. Die produceerden wel wagens, maar dat was absoluut niet de prioriteit. “Wat telde, was de mental onboarding”, aldus Blomme. “We wilden de mensen in het verhaal betrekken en ze motiveren. Praten ook, met mensen die vragen hadden.” Tegelijk tekende Volvo Car Gent heel concrete plannen uit. Wat gebeurt er als er mensen rondlopen in de fabrieken? Wat met douches, wat met het wassen van de werkkledij?

Vanaf eind april nodigde Volvo Car Gent al zijn werknemers uit om een kijkje te komen nemen in de aangepaste fabriek, voorzien van signalisatie, LED-schermen met uitlegvideo’s en andere communicatietools. “We hadden iedereen sinds maart op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven”, aldus Barbara Blomme, “maar we wilden niet dat onze mensen de aanpassingen pas op de dag van de heropstart voor het eerst zouden zien.”

“Zo moet het”, toont Roger Collier zich tevreden. “Enkel posters hangen volstaat niet. Je moet er alles aan doen om je medewerkers het vertrouwenw te geven dat ze veilig terug aan de slag kunnen.” Toch komt hij graag nog eens terug op het aspect van de communicatie. “Die is cruciaal”, zegt Collier. “Dergelijke informatie kan je nooit genoeg herhalen. Samen met de juiste voorbereiding en het op tijd betrekken van de werknemers kom je al een heel eind.”

➤ Voorbeeldgedrag leidinggevende

En wat als dat niet het geval is? Wat als je medewerkers zich niet aan de regels houden? “Dan zijn er drie mogelijkheden”, klinkt het bij Roger Collier. “Ofwel zijn je werknemers onvoldoende doordrongen van de ernst van de zaak, ofwel zijn je maatregelen onvoldoende afgestemd op de specifieke situatie. Een laatste factor die je zeker niet moet onderschatten is het voorbeeldgedrag van de leidinggevende. Pas als die zich aan de regels houdt, zullen je medewerkers dat doen.

homeworking

➤ Nog altijd thuiswerk

Hoewel de maatregelen stap voor stap versoepelen, is het belangrijk aan te geven dat thuiswerk de regel blijft, als dat voor de job haalbaar is. Aandacht hiervoor kan het vertrouwen bij je medewerkers ook ten goede komen. Wanneer je hen toelaat wat vaker van thuis uit te werken, beperk je mee hun veiligheidsrisico en dat zullen ze zeker appreciëren.

We kunnen dus besluiten dat veiligheid heel wat aspecten telt. En laat het vertrouwen in die veiligheid er nu net enkel zijn wanneer met alle aspecten rekening is gehouden. Werkgevers hebben de komende weken dus een heel belangrijke taak. Het voordeel daarbij is wel dat wie het goed aanpakt, op wat meer krediet van z’n medewerkers kan rekenen. Zowel op korte als op lange termijn heb je er dus alle belang bij om het gedegen aan te pakken.

Wil je je medewerkers tonen hoe ze best hun handen wassen? Download onze tips voor een goede handhygiëne

Download onze tips voor medewerkers om het coronavirus te vermijden.