Studentenjobs aanbieden om talent binnen te halen

Nieuw talent nodig? Mik eens op een studentenjob

Bedrijven hebben het zelden zo moeilijk gehad om de juiste profielen aan te trekken. Studenten in dienst nemen kan een oplossing zijn om talent te vinden en een latere aanwerving voor te bereiden …

Onder druk van de economische groei hebben bedrijven de laatste jaren opnieuw meer werkkrachten nodig. En ze botsen ook opnieuw op een oud probleem: waar vinden ze de juiste profielen? Volgens de FOD Werkgelegenheid bleven 140.700 vacatures in het eerste kwartaal van 2018 openstaan. En tegelijk telde de RVA 497.800 werkzoekenden! België is na de Republiek Tsjechië het Europese land waar dit probleem het nijpendste is.

Vele oorzaken voor het tekort

Experts zien allerlei redenen waarom vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo slecht op elkaar zijn afgestemd. Dat je in ons land vaak meerdere talen moet spreken, kan een obstakel zijn. Het niveau in het Franstalig onderwijs zou te laag liggen. Het technisch en beroepsonderwijs is niet meer van deze tijd. Wetenschappelijke en ingenieursstudies zijn minder aantrekkelijk geworden. Door de digitalisering hebben bedrijven behoefte aan andere kennis enz.

De federale regering heeft onlangs besloten om op te treden: werkgevers en vakbonden kregen de opdracht om oplossingen uit te werken. Wordt dus vervolgd. Ondertussen wint het idee veld dat studenten de dringendste tekorten tijdens de vakantiemaanden kunnen lenigen. Volgens een peiling van uitzendbureau Tempo-Team passen 4 bedrijven op 10 deze formule al toe!

De voordelen van studentenwerk

De hervorming van de studentenarbeid van 1 januari 2017 vergrootte flink de mogelijkheden. De toegelaten duur van het studentenwerk - waarvoor lagere sociale bijdragen gelden - wordt niet langer in dagen, maar in uren uitgedrukt. Studenten mogen ook langer werken: van 50 dagen per jaar vroeger (ruwweg 400 uur) tot 475 uur per jaar nu. En studentenarbeid biedt nog meer voordelen.

Om te beginnen geraken jongeren vertrouwd met solliciteren. Ze moeten al eens een cv schrijven of een sollicitatiegesprek voeren. Jobstudenten doen ook hun eerste werkervaring op, een pluspunt waar HR-directeurs op blijven hameren. Ten slotte krijgen bedrijven de kans om nieuw talent te ontdekken en warm te maken voor een eventuele latere aanwerving. Steeds meer werkgevers vinden trouwens dat het onderwijs steken laat vallen en willen daarom intern voor opleiding zorgen, zodat werknemers de vaardigheden verwerven die in hun bedrijf nodig zijn.

Drie tips als je studenten aanwerft

Als bedrijf dat met studenten in zee gaat, wil je de beste elementen aan de haak slaan en er een geslaagde ervaring van maken. Deze drie tips kunnen helpen:

  • Bepaal zorgvuldig het ideale profiel van de student, ook al gaat het maar om een interimjob. Je mag wat kieskeurig zijn: het aantal 16-plussers dat een job zoekt, is aanzienlijk gestegen.
  • Geef de voorkeur aan het internet voor je vacatures, want dit is bij uitstek het medium van de huidige generatie.
  • Verzorg je imago met regelmatige campagnes op de sociale media.
Volgens de studie van Tempo-Team vinden 9 werkgevers op 10 dat studentenarbeid de ideale formule is om nieuw talent aan te trekken. Misschien ook in jouw bedrijf?