De 5 voornaamste verlangens van millennials op het werk

Millennials worden soms verweten veeleisend te zijn. Dat durven wij tegen te spreken, maar de verlangens en noden van millennials op het werk zijn wél anders dan die van de voorgaande generaties. En nu er intussen alweer een nieuwe generatie aanklopt, wordt het hoog tijd om de jongere generatie correct in te schatten. We zetten je hier alvast op weg.

Wist je dat de actieve bevolking vandaag maar liefst vier verschillende generaties telt? De babyboomers (geboren in de jaren vijftig en zestig), Generation X (geboren tussen 1961 en 1980), de millennials (geboren tussen 1981 en 2000) en Generation Z (geboren tussen eind jaren negentig en nu). Volgens onderzoek van Pew Research vormen millennials op het werk intussen al meer dan de helft van het werknemersbestand, en sinds 2015 verschijnen stilaan ook de eerste werknemers van Generatie Z. Toch ondervinden heel wat HR-diensten nog steeds problemen om deze twee jongere generaties aan te trekken en aan te houden. Ze verschillen dan ook aanzienlijk van alle voorgaande generaties. Daarom, voor eens en voor altijd: wat verwachten de millennials en Generatie Z nu echt van hun werkgevers?

1. Meer technologie

De millennials en vooral Generatie Z zijn de eerste echte digitale natives. Voor deze generatie is communicatietechnologie een vanzelfsprekendheid. Een Facebookpagina en het intranet volstaan dan ook lang niet meer. Een smartphone en laptop om altijd en overal te kunnen werken zijn een minimumvereiste. Maar wil je deze generaties echt verleiden, dan spijker je best snel je kennis in wearables, virtual reality, robotics en augmented reality bij.

2. Extralegale voordelen

Babyboomers durven al eens beweren dat millennials een zeurgeneratie zijn. Maar ze verliezen daarbij uit het oog dat deze generatie het financieel werkelijk moeilijker heeft dan de voorgaande: het loon is de voorbije decennia niet evenredig gestegen met de vastgoedprijzen waardoor wonen voor velen onbetaalbaar is geworden, en ook andere dagelijkse kosten slaan een groot gat in hun budget. Aantrekkelijke financiële en extralegale voordelen zijn dan ook erg belangrijk voor deze generatie.

New call-to-action

3. Een beter stressbeleid

Hogere kosten en dito verwachtingen van zowel werkgevers en klanten als van hun eigen generatiegenoten eisen hun tol: maar liefst 28% van de millennials botst vroeg of laat tegen een burn-out aan, een veel hoger cijfer dan de voorgaande generaties. De opkomende generatie Z wil dit te allen koste vermijden. Oog voor welzijn op het werk en de mogelijkheid om flexibel te werken zijn om deze reden een noodzaak geworden.

4. Soft skills

Een kwart van de millennials klimt op het werk binnenkort op naar managementposities, nu babyboomers op pensioen vertrekken en de generatie Z op de werkvloer verschijnt. Maar hoewel millennials tot de hoogst opgeleide generatie behoren, voelen ze zich toch onvoorbereid op deze verandering. Ze beheersen naar eigen zeggen niet de soft skills om conflicten op te lossen, te onderhandelen en andere mensen te managen. Werkgevers die deze soft skills aanleren via opleidingen, zijn daarom erg in trek.

5. Ethisch verantwoord

Het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van de jongere generaties is opmerkelijk groter. Die lijn trekken ze door naar hun werkgever. Bedrijven die zich alleen richten op winst hebben het moeilijk om jong talent te werven. Daarentegen omarmen jonge sollicitanten bedrijven die zich oprecht aansluiten bij maatschappelijke doelen. Die doelen beperken zich trouwens niet alleen tot ecologie. Gendergelijkheid, diversiteit op de werkvloer en ethisch verantwoord ondernemen zijn minstens even belangrijk geworden.

New call-to-action