Geschenkcheques en waarom ze zo populair zijn bij werknemers en bedrijven

De geschenkcheque wordt steeds meer op prijs gesteld om werknemers op een persoonlijke manier te motiveren en te belonen en ze in alle vrijheid hun geschenk te laten kiezen. Soms dient zo’n cheque als aansporing om doelstellingen te bereiken, soms gewoon als bedankje voor een goed uitgevoerde moeilijke taak. Wij leggen uit waarom hij zo populair wordt. Een manager die een medewerkster of medewerker wil bedanken voor haar of zijn inzet of resultaten grijpt steeds vaker naar een geschenkcheque om de traditionele e-mail met gelukwensen te vervangen of aan te vullen. Een geschenkcheque biedt immers talrijke voordelen, als spontane, eenmalige beloning of in het kader van een erkentelijkheidsprogramma om werknemers te motiveren en meer bij hun bedrijf te betrekken. Zo kan de cheque gepersonaliseerd worden, laat hij de ontvanger veel keuzevrijheid en overbrugt hij de afstand tussen de leeftijdscategorieën in een bedrijf, want iedereen stelt zo’n cheque op prijs, van jong tot oud.   Steeds meer budget voor cadeaucheques Dat de populariteit van geschenkcheques sterk stijgt, blijkt uit het feit dat in 2015 al 83% van de Amerikaanse bedrijven er gebruik van maakt in hun stimuleringsbeleid, aldus Giftcards.com. Een andere studie bevestigt dat het bedrijfsbudget voor geschenken in 2016 verder is gestegen en dat geschenkcheques de meest geapprecieerde vorm van belonen zijn (67,7%), ver vóór kleren (40%). Bedrijven kenden in 2016 ook veel vaker geschenkcheques toe aan hun werknemers (+37%). Na de eerdere doorbraak van geschenkcheques in grote ondernemingen zijn ze nu ook aan een opmars bezig in KMO’s. Volgens en peiling van Sodexo zijn bedrijfsleiders van KMO’s van plan om deze budgetpost de volgende twee jaar aanzienlijk op te trekken. Bij het toekennen van beloningen kijken ze daarbij naar een betere balans tussen werk en privéleven. Het aantal bedrijfsleiders dat eraan denkt om de prestaties van hun werknemers te belonen met premies, cadeaubonnen en geschenkcheques is met 15 procentpunten gestegen en maatregelen om de koopkracht te verhogen zitten nog sterker in de lift, met een stijging met 17 procentpunten![1]   Een voordeel dat in elk budget past Geschenkcheques zijn bovendien een flexibele beloningsformule, die zich aan elk budget aanpast, zowel in grote als kleine bedrijven. Grote ondernemingen hebben immers vaak meer financiële ruimte voor beloningen (het aantal bedrijven dat cadeaus van meer dan 1 000 dollar uitdeelt, is sinds 2015-2016 gestegen van 1,3% naar 6,2%). Toch kostte bijna 70% van de geschenken minder dan 100 dollar. Niet alleen de grote ondernemingen, ook KMO’s ontdekken nu steeds vaker de voordelen van geschenkcheques. Volgens een studie van Sodexo in 7 landen gaf 88% van de bedrijfsleiders van KMO’s aan dat de werksfeer was verbeterd nadat ze hun werknemers premies en geschenkcheques hadden toegekend als beloning voor hun prestaties. 71% stelde zelfs een stijging van de omzet vast en 72% een daling van het absenteïsme (zie ook onze infographic).   Het geheim van een succesvol geschenkchequeprogramma Om een programma van geschenkcheques te doen slagen moeten drie voorwaarden vervuld zijn:
  • enthousiasme van de werknemers voor deze formule;
  • het verrassingseffect;
  • een ruime keuze aan cheques.
Bij een stimuleringsprogramma zijn medewerkers maximaal tevreden over de formule als de bedrijfsleiding erin slaagt om de algemene doelstellingen helder uit te leggen. Vervolgens moeten de medewerkers betrokken worden bij het bepalen van de doelstellingen of KPI’s die hen beloningen kunnen opleveren. Het is ook een goed idee om de werknemersvertegenwoordigers te raadplegen over het type geschenkcheques dat wordt aangeboden. Na de lancering van het programma functioneert het efficiënter als de werknemers feedback kunnen geven. Als het programma permanent rekening houdt met deze reacties, dan blijft het altijd synchroon lopen met de verwachtingen en de levensstijl van de werknemers. Het verrassingseffect blijft een belangrijk aspect van elke beloning, omdat de werknemers zich een verrassing veel langer herinneren. Bedrijfsleiders houden hier dus ook best rekening mee als ze een beloning kiezen. Dit effect ligt zelfs aan de basis van een gloednieuw marktsegment, “Surprise & Delight”. Dat verrassende beloningen beter werken, is ook wetenschappelijk aangetoond: in de Verenigde Staten stelden onderzoekers vast dat de “genotscentra” in onze hersenen sterker reageren als het genot onverwacht komt. Het juiste geschenk kiezen is soms een delicate aangelegenheid door de evolutie van de leeftijdspiramide van de beroepsbevolking. De oplossing? Een voldoende ruim aanbod aan geschenkcheques om medewerkers uit alle leeftijdsgroepen en met uiteenlopende voorkeuren te motiveren.   Geschenkcheques overbruggen de generatiekloof Aangezien in bedrijven nu vertegenwoordigers van generatie Y schouder aan schouder samenwerken met babyboomers, kan men zich afvragen welke geschenkcheque een 20-jarige even enthousiast kan maken als zijn collega die 68 lentes telt. Uit studies in de Verenigde Staten blijkt dat e-cards steeds meer in de smaak vallen van generatie Y, omdat ze zo gebruiksvriendelijk zijn en geschikt voor online aankopen, net als prepaid kaarten van grote kredietkaartmaatschappijen, die een bijna onbeperkte keuze bieden. Omgekeerd tonen studies ook aan dat oudere generaties eerder een cheque voor een bepaald merk op prijs stellen. Trouwens, niet alleen het leeftijdsverschil speelt een rol. Sodexo heeft duidelijk ervaren - en enquêtes[2] bevestigen dit – dat binnen de beroepsbevolking heel diverse profielen zijn te onderscheiden. Voor een maximale impact van de beloningen dient de waaier aan oplossingen bijgevolg ook voldoende ruim te zijn.   Extra links   [1] Quality of Life, een ENORME troef voor bedrijfsleiders van KMO’s — Benefits and Rewards Services van SODEXO – Rapport 2016 [2] Studie uit 2016 door Sodexo Benefits & Rewards, bij 3 224 werknemers uit 880 bedrijven in de Verenigde Staten, India, Frankrijk, Brazilië en Polen