Maaltijdcheques worden 12 maanden geldig

U bent zeker reeds op de hoogte dat de wet die de geldigheidsduur van de maaltijdcheques verlengt tot 12 maanden (tot nu toe is deze beperkt tot 3 maanden) in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en vanaf 12 augustus 2013 in werking treedt.

Wat Sodexo betreft, willen wij u informeren dat de nieuwe geldigheidsdata op de Lunch Pass® (alsook de geldigheidsdata van de elektronische maaltijdcheques op de Sodexo Card®) volgens de wetsbepalingen zullen worden aangepast.

Opdat al uw medewerkers van de nieuwe geldigheidsduur kunnen genieten is het belangrijk dat u een duidelijk zicht kan hebben op uw maandelijkse en/of trimestriële bestellingen. Indien u beroep doet op een Sociaal secretariaat, raden wij u aan dit met uw raadgever te bespreken zodat er rekening wordt gehouden met deze nieuwe bepaling bij uw volgende bestelling.

TER HERINNERING: alle bestellingen van maaltijdcheques die vanaf 12 augustus 2013 geplaatst zullen worden, zullen een geldigheidsduur van 12 maanden hebben.

Wij staan uiteraard te uwer beschikking mocht u nog vragen hebben rond bovenstaand bericht.

Met vriendelijke groeten,
Sodexo