Consumptiecheque | Sodexo België

Consumptiecheque

Een solidair duwtje in de rug bij de heropstart van je zaak !

De Consumptiecheque aanvaarden
consumptiecheque

Consumptiecheque

Een solidair duwtje in de rug bij de heropstart van je zaak !

De Consumptiecheque aanvaarden

Met de Consumptiecheque ontvangen werknemers in België tot wel 300 EUR etc.

Met de Consumptiecheque geven werkgevers in België hun werknemers tot wel € 300 extra koopkracht die ze kunnen besteden bij onze sectoren die het hardst zijn getroffen door de maatregelen van de coronacrisis.

Wie kan Consumptiecheques aanvaarden  :


 • Restaurants
 • Cafés
 • Hotels
 • Culturele verenigingen (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde autoriteit)
 • Sportverenigingen (waarvoor een door de Gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die deel uitmaakt van een van de nationale federaties)
 • Kleine handelszaken die tenminste 1 maand de activiteiten hebben moeten stopzetten door de gevolgen van COVID-19, in navolging van de voorwaarden vervat in artikel 15/1, § 1 van het wetboek der vennootschappen :

  1. Een microvennootschap zijn als een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochter of moedervennootschap is
  2. jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10
  3. jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro
  4. balanstotaal: 350.000 euro.

Enkele goede redenen om
de Consumptiecheque te aanvaarden

 • Ondersteuning voor de herstart van je zaak

  Al meer dan 35 000 werknemers ontvingen tot 300 EUR die ze bij jou kunnen spenderen

 • Veilige en snelle terugbetaling

  Snelle terugbetaling, ook in geval van verlies of diefstal

 • Je zaak in de kijker

  Je zaak krijgt zichtbaarheid op sodexo4you.be, en in de mobiele applicatie Sodexo4You die consumenten helpt bij het vinden van handelszaken die de Consumptiecheque aanvaarden

 • Een gunstig tarief

  Een gunstig tarief van 0,15 EUR per teruggestuurde cheque van 10 EUR (met een minimumkost van 3 EUR wanneer u voor minder dan 200 EUR aan cheques terugstuurt)

  Heeft u geen transacties, dan zijn er ook geen kosten.

Bent u al aangesloten bij Sodexo, maar aanvaard je de Consumptiecheque nog niet?

Je kan de Consumptiecheque nu al aanvaarden. Om de terugbetaling te ontvangen, stuur je ze gewoon naar ons op volgens deze procedure. Stuur zeker ook het afgifteborderel mee.

restaurant consumptiecheque

Download deze affiche

Print deze affiche af en plaats ze duidelijk zichtbaar in je zaak. Zo weten je klanten dat ze kunnen betalen met hun Consumptiecheques.

Download deze affiche

affiche consumptiecheque
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×