Fiscale aftrekbaarheid maaltijdcheques: alles wat je moet weten

In België zijn maaltijdcheques fiscaal aftrekbaar. Maar wat betekent dat precies? En is dit voordeel zowel van toepassing voor de werkgever als voor de werknemer? Dit is wat je moet weten over de fiscale aftrekaarheid van dit extralegale voordeel.

Zoals bij wet bepaald, zijn maaltijdcheques gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar en volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. In vergelijking met traditionele vergoedingen van hetzelfde bedrag kunnen maaltijdcheques jouw werknemers dus tot 42% meer koopkracht opleveren. Geen wonder dus dat ze het favoriete extralegale voordeel van de Belgen zijn!

➤ Aan welke voorwaarden zijn maaltijdcheques onderworpen?

Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel. Dat betekent dat ze een aanvulling zijn op het nettoloon en in geen geval een vervanging ervan. Hun toekenning is dan ook onderworpen aan een aantal voorwaarden:

1. Maaltijdcheques zijn een sociaal en daarom ook collectief voordeel. Dat impliceert dat alle leden van een en dezelfde functie in een bedrijf er recht op hebben en dat er meerdere kunnen zijn met verschillende voorwaarden. Deze bedrijfsfuncties worden op objectieve basis vastgesteld door de werkgever (bijvoorbeeld volgens het statuut van de werknemer, anciënniteit, enz.).

2. Hun toekenning moet worden vastgelegd in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

3. Het aantal maaltijdcheques toegekend op naam van een werknemer moet gelijk zijn aan het aantal gepresteerde werkdagen. De werknemer krijgt dus geen maaltijdcheque op de dagen dat hij afwezig is (wegens vakantie of ziekte).

4. Het aantal cheques en het totaalbedrag moeten op de loonstrook van de werknemer vermeld staan.

5. De maximale nominale waarde van een maaltijdcheque is € 8.

6. De werknemer draagt een deel van het bedrag bij met een minimum van € 1,09 per cheque. Deze bijdrage van de werknemer wordt bepaald door de werkgever. De werkgeversbijdrage kan dus niet hoger zijn dan € 6,91 per stuk.

➤ Maaltijdcheques en fiscale aftrekbaarheid

De Sodexo maaltijdcheques zijn fiscaal aftrekbaar, maar dat geldt enkel wanneer aan alle hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.

➤ Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

Hoewel deze oplossing deel uitmaakt van het loonpakket, wordt deze bij wet gedefinieerd als een belastingvrij sociaal voordeel.

Voor een werkgever zijn maaltijdcheques volledig vrijgesteld van sociale lasten en gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. In je boekhouding kan je in je beroepskosten 2 euro per toegekende eenheid aftrekken. Dat komt ongeveer overeen met maximaal € 440 per medewerker per jaar.

Deze oplossing stelt je als werkgever dus in staat om je medewerkers een ‘netto’ voordeel te bieden, terwijl het je er zelf toch minder kost. Voor dezelfde prijs kan je tot 58% besparen in vergelijking met een ‘gewone’ verhoging van het nettoloon.

➤ De voordelen voor de werknemer?

Voor de werknemer is de maaltijdcheque een extralegaal voordeel dat volledig vrijgesteld is van sociale bijdragen en niet onderworpen is aan personenbelasting. Na afhouding van zijn bijdrage (minimaal € 1,09 per cheque) ontvangt de medewerker een netto toeslag. Deze maaltijdcheques kunnen bovendien ook gecombineerd worden met andere extralegale voordelen, zoals bedrijfsrestaurants en restaurantkosten.

Laten we een voorbeeld nemen: als een werknemer maaltijdcheques ontvangt met een nominale waarde van € 8 (het maximum) en zijn eigen bijdrage is € 1,09 (het minimum), dan ontvangt je werknemer dus een netto toeslag van € 6,91 per cheque. Zo kan je werknemer zijn nettoloon verhogen met € 1.520 per jaar.

Wil je meer weten over de fiscale aftrekbaarheid en de boekhouding van maaltijdcheques? Vraag een offerte op de e-commerce site van Sodexo of maak een schatting van je voordeel en dat van je werknemers aan de hand van onze online calculator.