Consumptiecheque | Sodexo België

Consumptiecheque

Extra omzet dankzij de Consumptiecheque

De Consumptiecheque geeft lokale aankopen een boost

De Consumptiecheque aanvaarden
consumptiecheque

Consumptiecheque

Extra omzet dankzij de Consumptiecheque

De Consumptiecheque geeft lokale aankopen een boost

De Consumptiecheque aanvaarden

Werknemers ontvangen tot wel € 300

Een bedrag dat ze uitsluitend in België kunnen uitgeven bij horecazaken, sportieve en culturele activiteiten of bij onafhankelijke kleinhandelaars die hun deuren hebben moeten sluiten tijdens de afgelopen periodes van lockdownmaatregelen


Je mag de Consumptiecheque aanvaarden als je behoort tot:


 • de horecasector :restaurants, cafés, hotels...
 • de culturele sector indien je goedgekeurd of gesubsidieerd bent door de bevoegde overheid: tentoonstellingen, theater, festivals, boeken, …
 • sportverenigingen voor wie een federatie heeft, erkend of gesubsidieerd is door de gemeenschappen of voor zij die bestaan of behoren tot één van de nationale federaties: lidgelden, huur materiaal, …
 • kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand moesten sluiten door de coronamaatregelen en voldoen aan de voorwaarden bepaald door artikel 15/1, §1 van het wetboek der vennootschappen* :
 • een microvennootschap is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochter of moedervennootschap is en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt.

  Respecteer minimaal 2 van de 3 volgende criteria:

  • gemiddeld 10 personeelsleden op jaarbasis;
  • jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro;
  • balanstotaal: 350.000 euro.


Voor welke producten of diensten mag je de Consumptiecheque aanvaarden?

Als je behoort tot 1 van bovenstaande groepen, mag je de Consumptiecheque aanvaarden voor elk van je diensten, producten en activiteiten.

3 goede redenen om de Consumptiecheque te aanvaarden

 • ONDERSTEUNING VOOR DE HEROPSTART VAN JE ZAAK

  Al meer dan 52000 werknemers ontvingen tot wel € 300 die ze bij jou kunnen spenderen

 • VEILIGE EN SNELLE TERUGBETALING

  Snelle terugbetaling, ook in geval van verlies of diefstal

 • JE ZAAK IN DE KIJKER

  Je zaak krijgt zichtbaarheid op sodexo4you.be, en in de mobiele Sodexo4You-app die meer dan 900 000 consumenten helpt bij het vinden van handelszaken die de Consumptiecheque aanvaarden

Een gunstig tarief

Een voordelig tarief van € 0,15 per teruggestuurde cheque van € 10.  

Wanneer je voor minder dan € 200 aan cheques terugstuurt, geldt een minimumtarief van 3 EUR om de verwerkingskosten te dekken. Ontvang je geen cheques, dan zijn er natuurlijk ook geen kosten.

consumptiecheque

Zo eenvoudig werkt het

 • Aanvaard je al andere cheques van Sodexo?
  • Dan hebben wij je gegevens al. Stuur de ontvangen cheques gewoon naar ons op volgens deze procedure.
  • Stuur zeker ook dit afgifteborderel mee, zodat wij je kunnen uitbetalen.
 • Aanvaard je geen andere cheques van Sodexo?

consumptiecheque

Toon dat je de Consumptiecheque aanvaardt

Print deze affiche af en plaats ze duidelijk zichtbaar in je zaak. Zo weten je klanten dat ze hun Consumptiecheques bij jou kunnen gebruiken.

Print deze affiche

affiche consumptiecheque