Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw: zo zet Sodexo in op gendergelijkheid

Over de hele wereld zijn vrouwen een drijvende motor achter vooruitgang, welzijn en welvaart. Toch hinken ze vaak achterop als het aankomt op verloning, waardering en gelijke rechten. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw willen we in deze blogpost inzoomen op gendergelijkheid. Sodexo is immers een inclusief bedrijf.

Sodexo maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van hun geslacht, huidskleur, geloof, overtuiging of eventuele beperking. Het is dan ook logisch dat we op deze internationale dag inzoomen op dit thema. Lees mee hoe Sodexo inzet op gelijke kansen en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

➤ Gendergelijkheid: een langetermijnvisie is nodig

De helft van onze medewerkers zijn vrouwen – 49% om exact te zijn. Zij zetten elke dag hun sterke schouders onder onze missie, visie en waarden. En dat steeds met respect voor onze principes: loyaliteit, respect, transparantie en integriteit.

Dat genderevenwicht komt niet zomaar uit de lucht vallen. We investeren er bewust en systematisch in. Gendergelijkheid is immers een werk van lange adem, dat de nodige aandacht vergt.

➤ Resultaten waar we trots op zijn

Dus: wat hebben onze inspanningen opgeleverd? Eerst en vooral: het genderevenwicht bij onze medewerkers. Met 51% mannen en 49% vrouwen, zitten de cijfers goed.

Minstens even belangrijk: ook op het managementniveau is dat het geval. Daar bereikten we genderpariteit, met 42% vrouwen en 58% mannen. Het Belgische gemiddelde is 37%-63%. We zijn blij om te merken dat Sodexo daar aanzienlijk beter scoort.

Ook in onze externe stakeholderpanels – die onze werking kritisch en onafhankelijk tegen het licht houden – is er bewust ingezet op genderpariteit. Alleen zo kunnen we ook de vrouwelijke bril opzetten om te kijken naar onze werkvloer en diensten.

➤ Een systematische aanpak: GEEIS-certificering

Op advies van het Federale Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, startten we de procedure op om een GEEIS-certificering te behalen. Deze Gender Equality & Diversity for European and International Standard is een keurmerk op het gebied van inclusieve certificering. Binnenkort ronden we ook de laatste fase van de erkenningsprocedure af.

De voorbije periode bekeken we onze organisatie nog meer vanuit een genderperspectief. Wat met de loonkloof en de interne mobiliteit? Is er voldoende evenwicht tussen werk- en privéleven, met aandacht voor telewerk? Wat is het aandeel vrouwen in het management?

Dit certificaat zal ons helpen om onze aanpak rond inclusie en gendergelijkheid te evalueren, verbeteren en verfijnen op een systematische manier.

➤ Werk aan de winkel: twee concrete actiepunten

We kunnen dus mooie resultaten voorleggen. Toch is er nog steeds werk aan de winkel. Zo blijft het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen een werkpunt. Zelfs al scoren we met een loonkloof van 9,35% beter dan het Belgische gemiddelde van 12%.

Samen met externe partners ontwikkelen we een plan van aanpak dat de loonkloof moet verkleinen én de genderpariteit in bepaalde teams moet verbeteren. We bepaalden alvast twee concrete actiepunten:

  1. Een lineaire loonsverhoging in 2022 voor vrouwen die behoren tot de loongroep met de 20% laagste lonen.
  2. Het gelijkstellen van periodes van zwangerschaps- (én vaderschapsverlof) bij de berekening van de bonussen.

➤ Een eerlijke analyse, met concreet gevolg

Staan we vandaag precies waar we willen staan bij Sodexo? Nee, er blijft ruimte voor verbetering. Maar we boekten wel een tastbare vooruitgang én scoren aanzienlijk beter dan het Belgische gemiddelde. We hebben het thema gendergelijkheid dus niet losgelaten de voorbije jaren.

We zijn doelmatig aan de slag gegaan – en blijven dat doen in de toekomst. We willen de resultaten van onze inspanningen met jullie delen. Want als we leren van elkaars best practices én uitdagingen, dan realiseren we samen een werkplek die is gebouwd op gelijkheid en gelijkwaardigheid.