Hoe roep je absenteïsme een halt toe?

Werknemers die voor korte of langere tijd afwezig zijn? In België komt absenteïsme steeds vaker voor. Is ziekteverzuim een complex probleem? Misschien. Maar toch bestaan er relatief eenvoudige oplossingen.

Laat ons eerst naar de cijfers kijken. In België was het totale ziekteverzuim-percentage 5.40% in 2015. In 2019 steeg dat tot 5,88%. Concreet: de Belg zit gemiddeld 5,88 dagen op 100 werkdagen ziek thuis.

Het cijfer houdt rekening met korte én lange afwezigheden. Vooral bij langdurig afwezige werknemers is de toestand dramatisch. Zo bleven in 2019 niet minder dan 12,5% van werknemers een maand of langer ziek thuis.

De kost van absenteïsme: meer dan 2% van de loonkosten

Ziekteverzuim kost de Belgische bedrijven handenvol geld. Niet alleen door rechtstreekse kosten (het loon), maar ook door onrechtstreekse (vervangingen, overuren...).

Voor een gemiddeld Belgisch bedrijf vertegenwoordigt verzuim 2,6% van de totale loonkost. Volgens Mensura heeft de helft van de bedrijven echter geen helder beeld van ziekteverzuim in de eigen organisatie. Twee derde beschikt zelfs niet over procedures of akkoorden rond absenteïsme!

Preventief optreden bij ziekteverzuim

Bedrijven die al eerder succesvol maatregelen namen tegen absenteïsme, spelen dus een voorbeeldrol. Hét toverwoord? Preventie. Dat vormt de basis van elk efficiënt verzuimbeleid. Maar hoe doe je dat dan?

Tips preventie ziekteverzuim: zo ga je aan de slag

Laat ons dus eens inzoomen op enkele concrete preventiemaatregelen tegen ziekteverzuim:

  1. Risicoanalyse: wat zijn de risico’s die ziekteverzuim kunnen veroorzaken? Analyseer en detecteer, terwijl je rekening houdt met de arbeidsomstandigheden. Hou zeker ook rekening met de problematiek van de ergonomische werkplek!
  2. Voer regelmatig een gesprek: vertel eens, hoe vaak praat jij systematisch met mensen met ziekteverzuim? Het is cruciaal dat leidinggevenden opgeleid worden om zo’n gesprekken te voeren. Maar ook om gedragswijzigingen tijdig op te merken. Vergeet de afwezige medewerkers zelf niet! Zij moeten voelen dat ze de volle steun van hun organisatie hebben. Dat is belangrijk, zeker wanneer ze terugkeren naar de werkvloer.
  3. Investeer in het welzijn van medewerkers: gelukkige, gezonde medewerkers zijn minder afwezig én zijn productiever. Met enkele kleine gebaren, kan je ziekteverzuim grondig terugdringen. Moedig medewerkers aan om te sporten en te bewegen. Betrek ze voldoende bij alle projecten. Promoot een gezond voedingspatroon. Pas het type werk aan de leeftijd van de medewerker aan. Het zijn eenvoudige ingrepen, maar ze maken een groot verschil in de strijd tegen absenteïsme.
  4. Voer een opendeurbeleid: geef je medewerkers het gevoel dat het bedrijf om hen geeft. Dat ze gesteund worden. Dat kan makkelijk, door snel een luisterend oor te bieden bij problemen. Gaat het om privéproblemen die impact hebben op het werk? Dan is het slim om een onafhankelijk, anoniem en gratis nummer aan te bieden voor veilig advies.
  5. Geef een incentive tegen ziekteverzuim: je kan werknemers een aanvulling geven op het nettoloon, om zo hun salarispakket aantrekkelijker te maken. Door maaltijdcheques toe te kennen, verhoog je het loon van je werknemers. Bovendien krijgt de medewerker enkel een maaltijdcheque per effectief gewerkte dag. Een concrete en voelbare incentive om ziekteverzuim tegen te gaan!

Wil je meer ontdekken over de juiste incentives tegen ziekteverzuim? Bekijk de mogelijkheden van de Lunch Pass van Sodexo.

 
New call-to-action

Ziekteverzuim tegengaan: een kwestie van preventie

De strijd tegen absenteïsme is dus een menselijk verhaal. De basis? Die ligt in de manier waar op met medewerkers omgegaan wordt. Een luisterend oor, een oprecht gesprek, een opmerkzame leidinggevende… Ze kunnen ziekteverzuim doeltreffend tegengaan.

Geef medewerkers of collega’s het gevoel dat ze gehoord worden. Het is niet alleen goed voor hun gezondheid. Het geeft ook de kans om tijdig in te grijpen. Voorkomen is beter dan genezen – zéker bij ziekteverzuim.