Hoe bereken je de loonkosten?

Het wordt een jaar waar tal van Belgische werkgevers een extra oogje in het zeil zullen moeten houden op hun loonkosten. Door de hogere inflatie worden in België de lonen automatisch geïndexeerd, wat zich vertaalt in hogere lonen en een slechtere concurrentiepositie. Om je loonkosten te drukken is het nuttig de berekening van je totale loonkosten nog eens van dichtbij onder de loep te nemen.

Hoeveel kost een medewerker?

Wie denkt aan loon, denkt onmiddellijk aan een vast maandelijks te storten geldbedrag. Als je echter de loonkost van een werknemer in België wil berekenen dan komt daar heel wat meer bij kijken. We zetten even op een rijtje voor jou waar je allemaal rekening mee moet houden.

Loonkosten berekenen: op welke factoren moet je letten?

  • De basis van jouw loonkost is het brutoloon van de werknemer. Dit is het loon van je werknemer vóór aftrek van sociale lasten en bedrijfsvoorheffing. Het gaat dus om loon voor gewerkte uren, loon voor feest- en vakantiedagen, eventueel loon voor overuren, als basis. Hierbij horen echter ook een aantal verankeringen in de Belgische wetgeving zoals bv. een 13e maand, of een gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval.
  • Als werkgever betaal je op het brutoloon van je werknemer ook nog patronale lasten of RSZ bijdragen aan de sociale zekerheid om een aanvullend pensioen voor je werknemers op te bouwen. Je moet hiervoor rekenen op gemiddeld 25% van het brutoloon. Het percentage hangt af van de tewerkstellingssector waarin je actief bent.
  • In sommige gevallen komt er ook nog een bijzondere bijdrage bij. Ingeval van een economische crisis bijvoorbeeld, zal je eventueel een extra bijdrage moeten storten aan de RSZ.
Wist je dat het basisloon van een medewerker in België onderworpen is aan minimumbedragen waar je je als werkgever aan moet houden? Voor bedienden spreken we over baremalonen, dat zijn minimumlonen die vastliggen per sector, en die periodiek geïndexeerd worden. Voor arbeiders spreken we over gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad. Ook de werknemer betaalt RSZ en belasting op zijn brutoloon. De basisformule om zijn/haar nettoloon te berekenen is: Brutoloon-werknemersbijdrage (RSZ) - bedrijfsvoorheffing = nettoloon. Gebruik onze loonkosten calculator om de juiste loonbedragen te berekenen.  

Kosten optimaliseren onder de vorm van extralegale voordelen

Je kan je werknemers ook andere voordelen geven buiten louter loon voor werk. Extralegale voordelen zijn daar een voorbeeld van. Die worden meer en meer belangrijk in een wereld waar de ‘war of talent’ werkgevers dwingt tot nadenken en handelen in het voordeel van het welzijn van de werknemer. We denken dan aan ecocheques, maaltijdcheques, cadeaucheques en andere soorten cheques die je bv. bij Sodexo kan verkrijgen. Zulke voordelen zijn vaak vrijgesteld van sociale bijdragen en hebben een fiscaal aantrekkelijk regime, waardoor heel wat werkgevers er gebruik van maken. Ze motiveren ook de werknemers omdat hun koopkracht wordt aangezwengeld en omdat ze trots zijn voor een bedrijf met goede reputatie te kunnen werken. Zorgen voor het welzijn van je werknemers is ook een vorm van kosten optimaliseren omdat je minder te maken krijgt met absenteïsme.

Let op onvoorziene omstandigheden bij de berekening van je loonkosten!

  • Denk vooruit: hoe zal je bedrijf evolueren, is er een nakende reorganisatie? Zal je meer of minder mensen nodig hebben? Bereken dan zeker de impact van nieuwe aanwervingen, ontslagvergoedingen of opzegtermijnen, om er maar enkele te noemen.
  • Weet hoe je vervangingen en vergoedingen wegens ziekte, zwangerschap, of andere afwezigheden aanpakt en het eraan verbonden kostenplaatje!
Wist je dat je als startende werkgever overheidssteun geniet? Je krijgt een levenslange vrijstelling op patronale bijdragen op je eerste werknemer! Conclusie: denk ruimer dan ‘loon’ als je de kost van je werknemer wil berekenen. Gebruik onze calculator als basis, en denk ook aan een aantal alternatieve kosten en onverwachte omstandigheden!  
loonkosten calculator