Bestel de coronapremie met de Consumption Pass, de elektronische consumptiecheque van Sodexo

Geef tot € 500extra koopkracht aan je werknemers. Dat kan met de coronapremie, de ideale oplossing om je medewerkers te bedanken voor hun prestaties in deze uitdagende tijd. De coronapremie wordt uitgegeven via consumptiecheques en is elektronisch beschikbaar als de Consumption Pass op de Sodexo Card.
Bestel Consumption Pass
Consumption Pass

Bestel de coronapremie met de Consumption Pass, de elektronische consumptiecheque van Sodexo

Geef tot € 500extra koopkracht aan je werknemers. Dat kan met de coronapremie, de ideale oplossing om je medewerkers te bedanken voor hun prestaties in deze uitdagende tijd. De coronapremie wordt uitgegeven via consumptiecheques en is elektronisch beschikbaar als de Consumption Pass op de Sodexo Card.
Bestel Consumption Pass

Waarom kiezen voor consumptiecheques?

Iedereen heeft er een uitdagende periode opzitten. Hebben je werknemers ook een uitzonderlijke prestatie neergezet in deze ongeziene periode? Met de coronapremie kan je hen belonen op een fiscaal interessante manier.

Deze premie is bedoeld voor bedrijven die ondanks de coronacrisis een goed resultaat hebben neergezet, en zal worden uitgegeven in de vorm van consumptiecheques. Aangezien deze cheques enkel in ons land besteed kunnen worden, help je ook mee aan de herlancering van de Belgische economie.

Tot € 500

netto extra koopkracht
voor je werknemers

100 %

fiscaal aftrekbaar

Slechts 16,5 %

werkgeversbijdrage

Voordelen voor jou, je medewerkers en de Belgische economie

 • FISCAAL VOORDELIG

  100 % aftrekbaar en werkgeversbijdrage van slechts 16,5 %. Je betaalt voor een netto premie van € 500 dus maar € 582,5 als werkgever.

 • STEUN ONZE Belgische economie

  De coronapremie kan enkel besteed worden in ons land.

 • Uitgebreid netwerk van handelaars

  De coronapremie wordt uitgegeven in de vorm van een consumptiecheque en kan gebruikt worden in een uitgebreid netwerk van handelaars.

 • Tot € 500 netto

  De coronapremie kan gecumuleerd worden met de consumptiecheque van vorig jaar. Bovendien kan de nieuwe cheque eenvoudig worden toegevoegd op de Sodexo Card, net zoals de Lunch Pass, Eco Pass, Cadeau Pass,... Al je voordelen op één kaart!

Wat je zeker moet weten over de consumptiecheque

Tot wel € 500 per werknemer

Wordt toegevoegd aan de Sodexo Card

Er moet een aangepaste CAO worden afgesloten

Indien je geen collectieve overeenkomst afsluit, moet je gebruik maken van een IAO

De uitgifte van de cheques stopt op 31 december 2021 en cheques zijn enkel bestemd voor werknemers (niet voor zelfstandigen). Meer info hierover vind je in het koninklijk besluit van 21/07/2021

Cumuleerbaar met andere voordelen zoals Lunch Pass, Eco Pass, Cadeau Pass en Sport & Culture Pass, maar ook met eerder uitgegeven consumptiecheques

Mag geen loon of ander voordeel vervangen

Kan niet omgeruild of terugbetaald worden

Alle consumptiecheques zijn geldig tot en met 31 december 2022

Neen, de toekenning van de consumptiecheques kan beperkt worden tot een bepaalde categorie van werknemers, op grond van objectieve en niet-discriminatoire criteria. (dwingende wettelijke bepalingen inzake gelijke beloning). Het onderscheid mag niet gebaseerd zijn op ras, nationaliteit, burgerlijke stand, leeftijd, taal, deeltijds werk, etc. Als de consumptiecheques toegekend worden in het kader van een CAO, dan moet deze duidelijk definiëren welke categorieën van werknemers recht hebben op deze cheques.

“Neen. Het bedrag van de consumptiecheques kan gelinkt worden aan een bepaalde categorie van werknemers, op grond van objectieve en niet-discriminatoire criteria. (dwingende wettelijke bepalingen inzake gelijke beloning). Het onderscheid mag niet gebaseerd zijn op ras, nationaliteit, burgerlijke stand, leeftijd, taal, deeltijds werk, etc. Als de consumptiecheques toegekend worden in het kader van een CAO, dan moet deze duidelijk definiëren welke categorieën van werknemers recht hebben op deze cheques.

“Helaas staat de huidige wetgeving niet toe dat zelfstandige bedrijfsleiders recht hebben op consumptiecheques.

Het bevoegde ministerie heeft er bij het uitschrijven van de maatregel betreffende consumptiecheques bewust voor gekozen om de maatregel enkel voor medewerkers in te voeren. Een wijziging aan deze wetgeving ligt dus niet voor de hand. Indien jij zelf bedrijfsleider bent en jezelf toch Consumptiecheques wil toekennen, dan worden deze gelijkgesteld met loon en kunnen ze niet genieten van enig fiscaal of sociaal voordeel.”

Neen. Om fiscaal aftrekbaar te zijn en vrijgesteld van sociale bijdragen kan de consumptiecheque geen andere vorm van remuneratie vervangen.