Wie zijn die 20% Belgen met een werkverslaving?

Volgens een enquête van Securex zou bijna één werkende Belg op 5 (17%) verslaafd zijn aan zijn of haar job. Wie zijn die mensen? Welke gevolgen heeft zo’n verslaving vor werknemers en werkgevers?

4 types werknemers

Volgens de studie van Securex zouden er 4 soorten werknemers zijn: ‘workaholics’, ‘gewone’, ‘dwangmatige’ en ‘harde’ werkers. De werknemers kregen de vraag om zichzelf in te schalen op twee dimensies van werkverslaving: hard en dwangmatig werken.

Dat leverde de volgende categorieën op:

> 61% zijn ‘gewone’ werknemers, die niet dwangmatig, noch hard werken;

> 11% zou ‘dwangmatig’ werken, maar niet ‘hard’;

> 12% van de werknemers zou wel ‘hard’ werken, maar daarom nog niet dwangmatig.

En ten slotte is 17% … een ‘workaholic’! Zij werken hard, overdreven veel en dwangmatig. Zij hebben het gevoel dat ze ‘moeten’ werken, dat het hun ‘plicht’ is. En als ze niet werken, voelen ze zich schuldig.

Niet zo goed, noch voor de werknemer, noch voor de werkgever …

Wie te veel werkt, verliest zijn houvast, slaapt slecht, schaadt zijn gezondheid en heeft geen plezier meer in zijn werk. Ook voor de werkgever is dat slecht nieuws, want een workaholic ondervindt vaker stress (83%) en de grote druk die hij of zij zichzelf oplegt, vergroot het risico op een burn-out (25%). Een workaholic beseft dit wel, maar heeft het gevoel dat hij ‘moet werken’ en overuren presteren (64%), terwijl hij daar weinig plezier aan beleeft. Daarom wil 20% op korte termijn ander werk gaan zoeken. Voor de werkgever in kwestie is dat geen goed nieuws. En voor de volgende al evenmin!

Een workaholic is niet alleen een storende factor in zijn werkomgeving, maar brengt ook zijn privéleven in gevaar. Hij of zij laat vrije tijd of gezinsleven immers gemakkelijk inpalmen door professionele activiteiten.

Ze werken meer, maar niet beter

Levert een werkverslaafde dan tenminste beter werk af dan een ‘gewone’ werknemer? Dat is al evenmin het geval. Langer werken betekent niet noodzakelijk beter presteren, omdat workaholics negatief gemotiveerd zijn. “Omdat workaholics vinden dat ze verplicht zijn om te werken - een negatieve motivatie - hebben hun prestaties een lagere kwaliteit”, vermeldt de studie? Ook de ‘harde’ werkers verzetten veel werk, maar zij halen wel veel voldoening uit hun werk en vinden hun job zinvol. Ze werken redelijke uren en ondervinden geen te sterke dwang. Conclusie: hard werken is ok, maar let op dat je niet verslaafd wordt …

* Studie bij 1.552 Belgische werknemers