Hoe moet je de betrokkenheid van je werknemers vergroten?

Vandaag ligt het menselijk kapitaal onmiskenbaar aan de basis van het succes van een bedrijf. Als we het hebben over werk, zijn begrippen als voldoening op het werk, het delen van waarden en professionele ontwikkeling onvermijdelijk. Er is een nieuw opvatting over de professionele carrière met betrekking tot de verwachtingen van de werknemers ten opzichte van hun werk! Wat bedrijven vooral schade berokkent, is een verminderende betrokkenheid van werknemers, wat meestal gelijkstaat met een onvrede binnen het bedrijf en een gebrek aan zingeving.Waarom is werknemersbetrokkenheid een belangrijke uitdaging voor bedrijven? Wat is het verband tussen werknemersbetrokkenheid en productiviteit, prestaties en creativiteit? Hoe kun je de werknemersbetrokkenheid op korte en lange termijn vergroten? Lees hierover alles in ons dossier over medewerkersbetrokkenheid.

Werknemersbetrokkenheid: definitie en uitdagingen

Wat verstaan we onder een betrokken werknemer?

Een betrokken werknemer is verbonden met het bedrijf waar hij werkt en draagt met plezier bij aan het algemeen belang. Zijn betrokkenheid wordt afgemeten aan de manier waarop hij deelneemt aan het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. Drie sleutelindicatoren worden gebruikt om dit niveau van betrokkenheid te bepalen:
 • Hoe denkt de werknemer? Een betrokken werknemer denkt in lijn met de waarden en doelstellingen van zijn bedrijf.
 • Hoe voelt de werknemer zich? Een betrokken werknemer is gepassioneerd en enthousiast.
 • Hoe gedraagt de werknemer zich? Een betrokken werknemer draagt vrijwillig bij en overtreft zelfs de verwachtingen van het bedrijf. Hij staat niettemin open voor andere activiteiten en kan het evenwicht tussen professioneel en persoonlijk leven vinden.

Werknemersbetrokkenheid: de belangrijkste uitdagingen

Door regelmatig de betrokkenheid te meten, kan de personeelsafdeling een verminderde betrokkenheid opsporen en een reeks acties uitvoeren om deze te verbeteren. De betrokkenheid van werknemers moet inderdaad niet licht opgenomen worden, want ze heeft grote gevolgen voor de interne organisatie van het bedrijf. Een optimale betrokkenheid van de medewerkers maakt het mogelijk om zowel een groot personeelsverloop als absenteïsme te voorkomen. Ze heeft ook een bijzonder positief effect op het bedrijf door:
 • Het verbeteren van de productiviteit en prestaties.
 • Van medewerkers ambassadeurs te maken.
 • Het verbeteren van de klantervaring.
 
Download de maaltijdcheques whitepaper
 

5 mogelijke manieren om de betrokkenheid bij je werknemers te vergroten

Ontwikkel sterke waarden en een boeiende bedrijfscultuur

Het gaat in het bijzonder over gemeenschappelijke momenten die bijdragen aan de samenhorigheid van de teams en aan de creativiteit:
 • Teamvergadering.
 • Teambuilding.
 • Hackathon.
 • Enz.

Waardeer het werk van werknemers

Een werknemer feliciteren met zijn betrokkenheid en resultaten is essentieel binnen het dagelijks management. Het is eenvoudig: wanneer werknemers zich gewaardeerd en erkend voelen in hun prestaties en inspanningen, zullen ze eens zo gelukkig zijn op hun werk.

Bevorder de werk/privébalans

Het is essentieel om het welzijn van werknemers en de levenskwaliteit op het werk te bevorderen. Het kan gaan om:
 • Het dynamiseren van de werkomgeving: werkplekken, diensten voor werknemers, extralegale voordelen zoals groepsverzekering, maaltijdcheques (bijv. de Lunch Pass van Sodexo), voordelen in natura (bv. bedrijfswagen of gsm), enz.
 • Het vergroten van de flexibiliteit: thuiswerken, flexibele werktijden, enz.

Geef interessante toekomstperspectieven

Eerder dan de werknemer in een statische positie te dwingen, moet het bedrijf hem begeleiden in zijn loopbaanontwikkeling door hem op te leiden en te helpen groeien, door hem voor te bereiden op nieuwe taken en hem te helpen om nieuwe tools eigen te maken.

Verzamel regelmatig feedback van werknemers en hou hier rekening mee in het actieplan op middellange termijn.

Het gaat er dus om de opdrachten en het profiel van de managers binnen het bedrijf te wijzigen. Deze moeten inderdaad minder controlerend optreden en zichzelf nieuwe doelen stellen:
 • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met werknemers.
 • Het geven van meer autonomie en verantwoordelijkheid aan werknemers.
 • Het geven van meer aanmoedigingen en feedback aan werknemers.
De manager wordt zo een echte coach die het team begeleidt en samenwerking bevordert. Zorgzaamheid, vertrouwen en respect staan centraal in de relatie manager/medewerker.  
Download de maaltijdcheques whitepaper
  Ongetwijfeld moet het bedrijf van de 21ste eeuw koste wat kost de mens, de werknemer, centraal plaatsen! Het versterken van de werknemersbetrokkenheid is van vitaal belang in de huidige competitieve omgeving. Door zorg te dragen voor het welzijn en de motivatie van zijn werknemers, wint het bedrijf op alle fronten: een sterke employer branding, een verhoogde productiviteit en winstgevendheid, een verbeterde klantervaring, ... Een veelbelovend perspectief voor alle bedrijven die de tijd hebben genomen om hun werknemersbetrokkenheid te vergroten !