Tot 3 jaar lang de vruchten plukken van een investering met ecocheques? Doe de eco-drive!

Een eenmalige investering met ecocheques kan je een voordeel opleveren dat 1 tot 3 jaar duurt. Dat is namelijk de impact van een cursus ‘eco-driving’.

Soms werkt de impact van ecocheques door op korte termijn, soms op lange termijn. Dat hangt af van de producten die je aankoopt. Vooral op vlak van mobiliteitsaankopen is dat verschil heel zichtbaar. Dat blijkt uit een studie van CO2Logic naar de klimaatimpact van het gebruik van ecocheques in België.

Ecocheques en duurzame mobiliteit

Je kan met je ecocheques onder andere aankopen doen die te maken hebben met duurzame mobiliteit. Dat kan heel breed gaan: elektrische steps, hoverboards, treintickets, cursussen rond ‘eco-driving’... Vooral zo’n cursus heeft een blijvende duurzame impact.

Een cursus ‘eco-driving’ creëert namelijk een heuse gedragsverandering. En dat aangepaste gedrag resulteert elke keer je met de auto rijdt in een CO²-besparing … of net wanneer je je auto laat staan. Al die besparingen opgeteld, is de impact van één enkele ecocheque een stuk groter dankzij zo’n cursus.

4 makkelijke eco-driving tips om meteen zelf in de praktijk te brengen

  1. Laat je motor van je wagen niet draaien wanneer je langer dan 30 seconden stilstaat.
  2. Vermijd overbodig gewicht: haal dakboxen, bagagerekken en fietsdragers van je auto als je ze niet gebruikt.
  3. Zorg voor een correcte bandenspanning: te lage bandenspanning zorgt voor minder grip op de weg en voor een hoger verbruik.
  4. Parkeer in de goede rijrichting. Dan moet je bij het vertrek niet manoeuvreren met een koude motor. Dat jaagt je verbruik namelijk nodeloos de hoogte in.

Voor een verandering van je rijgedrag is een praktijkcursus nodig. Google ‘eco-driving’ en check zeker of je met ecocheques kan betalen.