Nog geen maaltijdcheque aan € 8? 5 redenen om de stap te zetten!

In 2020, bieden meer dan 75.000 Belgische bedrijven maaltijdcheques aan hun medewerkers aan. De werkgever kiest daarbij vrij de waarde van de maaltijdcheque. Die waarde kan variëren in de tijd.De meeste Belgische bedrijven kiezen evenwel van bij de start voor een waarde van € 8. Maar waarom? Wat zijn de voordelen van maaltijdcheques aan € 8?

1. Maaltijdcheques aan € 8: dat is een volwaardige maaltijd!

Het bedrag van € 8 is niet lukraak gekozen. Dit bedrag vertegenwoordigt een volledig middagmaal(voorgerecht – hoofdgerecht – dessert) dat betaald kan worden met de dagelijkse maaltijdcheque waarover de medewerker beschikt. Enkele concrete voorbeelden van een maaltijd aan € 8:

  • Een broodje vergezeld van een frisdrank en een klein dessert komen neer op € 8.
  • In veel zaken die een lunch om mee te nemen aanbieden, komen een klein slaatje of soep, een broodje en een drankje ook neer op € 8.

Het is dus veel eenvoudiger voor je medewerker om niet over dit budget na te hoeven denken: hij of zij weet dat zijn of haar maaltijdcheque de maaltijd volledig zal betalen. Sommige medewerkers gebruiken de dagelijkse € 8 liever om voedingswaren aan te kopen in de winkel. Dan zijn maaltijdcheques een hulp in het maandelijkse voedingsbudget, oplopend tot € 160! (20 gepresteerde dagen x € 8 maaltijdcheques per dag.)

2. Fiscale aftrekbaarheid van € 2 per maaltijdcheque en vrijstelling van sociale lasten

Maaltijdcheques zijn voor € 2 fiscaal aftrekbaar.Dat betekent dus dat als je voor maaltijdcheques van € 8 kiest, je werkgeversbijdrage slechts € 4,91 bedraagt in plaats van € 6,91. Goed om weten, niet? De maaltijdcheque blijft eveneens een uitstekende manier om de verloning van je medewerkers te verhogen, want je betaalt geen sociale lasten op maaltijdcheques. Niet verwonderlijk dat dit het favoriete extralegale voordeel is van Belgische werkgevers en dat 75.000 bedrijven ervoor hebben gekozen!

3. Maaltijdcheques leiden tot een hoger voedingsbudget

Volgens een studie van VIA Belgium*bevestigt 40% van de begunstigden dat dit voedingsbudget onmisbaar is om de eindjes aan elkaar te knopen aan het einde van de maand. 84% onder hen gebruikt de cheques trouwens binnen de maand terwijl ze deze ook later zouden kunnen gebruiken (maaltijdcheques zijn 12 maanden geldig).

De studie onthult verder dat een Belgische werknemer op twee die maaltijdcheques ontvangt, wacht met voeding te kopen tot hij zijn maaltijdcheques heeft ontvangen. Elke euro meer maakt het verschil: de maaltijdcheque van € 8 is de boter bij de vis.

4. Maaltijdcheques vormen een uitstekende remedie tegen absenteïsme

Helaas is absenteïsme in bedrijven een van de grote uitdagingen waar bedrijven tegenop moeten boksen. Maaltijdcheques vormen een mooie incentive voor deze problematiek, want medewerkers ontvangen een maaltijdcheque per gepresteerde dag. En als bovendien de maximale waarde van € 8 is toegekend, vormen maaltijdcheques een doeltreffende manier om de trouw van de medewerknemers te winnen¸ want het merendeel van de bedrijven kiezen voor dit bedrag.

5. Je kan het bedrag van de maaltijdcheques eenvoudig verhogen

Weet je niet hoe je het bedrag van je maaltijdcheques kan wijzigen wanneer je een bestelling plaatst? Geen paniek! Het is kinderspel:

  • Als je je maaltijdcheques gewoonlijk via een sociaal secretariaat bestelt hoef je enkel je sociaal secretariaat op de hoogte te brengen. Zij zullen het nodige doen voor je volgende bestelling.
  • Als je zelf de bestelling plaatst, heb je misschien al gemerkt dat je de waarde van de maaltijdcheques kan wijzigen bij elke bestelling?
Let er evenwel op dat je je medewerkers een nieuwe collectieve overeenkomst (of individuele) laat ondertekenen vooraleer je de bestelling plaatst.

Voer gratis een simulatie uit Met onze online simulator ontdek je in twee klikken de financiële impact van de verhoging van je maaltijdcheques naar € 8.

Doe de simulatie

* VIA-studie : De maaltijdcheque, een belangrijk onderdeel van de Belgische koopkracht