Nieuwe studie: maaltijdcheques onmisbaar voor koopkracht van je medewerkers

Door maaltijdcheques toe te voegen aan het loonpakket van je medewerkers, versterk je hun koopkracht aanzienlijk. Dat is een leuk extraatje én een troef bij het werven van talent. Een nieuwe studie van Listen in opdracht van Via toont nu ook aan dat de extra koopkracht broodnodig is.

Een stijgende levensduurte, piekende inflatiecijfers … Ze hebben een grote invloed op het leven van jouw werknemers. De uitgevoerde studie gaat in op de voedselkosten van Belgische gezinnen – en de rol van maaltijdcheques hierin. De inzichten zijn verhelderend.

➤ Studie maaltijdcheques: de belangrijkste lessen

Het onderzoek van Via en Listen brengt enkele belangrijke zaken aan het licht:

  • De kosten van voeding zijn gevoelig gestegen door de inflatie.
  • Bijna 50% van de maaltijdchequegebruikers let actief op het voedselbudget en beperkt de uitgaven actief. In 2021 was dat nog maar 30%.
  • Bijna 50% van deze gebruikers is afhankelijk van de maaltijdcheque om boodschappen te doen. Bij werknemers met een laag salaris stijgt dit aandeel tot 79%.
  • De helft van de begunstigden gebruikt maaltijdcheques binnen de twee weken na ontvangst.

➤ Maaltijdcheque: niet enkel populair, ook echt nodig

De studie toont dus aan dat maaltijdcheques een belangrijke toevoeging zijn aan het loonpakket. De bijkomende koopkracht is nodig om een goede levenskwaliteit te kunnen behouden. Daarnaast geven gebruikers van maaltijdcheques ook aan dat:

  • Ze de maaltijdcheques ervaren als een groot voordeel.
  • Ze de waarde van de cheques graag zien verhogen. Zo wil 85% dat de maximumwaarde voor maaltijdcheques verhoogd wordt tot 12 euro. 96% wil een verhoging zien tot 10 euro.

Vooral dat laatste is niet onbelangrijk, aangezien het plafond van 8 euro al ongewijzigd bleef sinds 2016.

➤ Extra koopkracht voor je medewerkers: kies voor maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn en blijven een slimme zet als je de koopkracht van je medewerkers wilt versterken. In de toekomst kan het een goed idee zijn om het maximumbedrag per cheque te verhogen.

De studie van VIA en Listen geeft heel wat stof tot nadenken – maar onderstreept de kracht van maaltijdcheques in het dagelijkse leven van je werknemers.