De menselijke dimensie in de bedrijven

Heel onze leef- en werkomgeving wordt digitaal en toch blijkt uit een studie dat het menselijke aspect in de bedrijven doorslaggevend blijft. De 21 nieuwe beroepen waar humanresourcesdepartementen de volgende 10 jaar naar op zoek gaan, tonen dit aan.
Robots worden dan wel onze nieuwe collega’s, maar de toekomstige samenleving laat mensen niet vallen! Integendeel zelfs. Enquêtes over de nieuwe wereld van het werk en 60 beroepen die nu nog niet bestaan (!), laten dit telkens opnieuw zien. Oog voor data De digitale revolutie produceert bergen gegevens. Gespecialiseerde werknemers zullen die beheren en verwerken tot bruikbare informatie, in elke sector. We krijgen zelfs ‘beheerders van ongebruikte data’! Experts in cybersecurity zullen hun rangen zien aanzwellen, terwijl nieuwe deskundigen machines zullen omkaderen en hun werk aanvullen. Op die manier bieden mensen toegevoegde waarde. Denk aan data detectives die de organisatorische gegevens van een bedrijf doorploegen en analyseren om de koers te helpen uitzetten. In de wetenschap zullen steeds meer dataspecialisten de verzamelde gegevens uitpluizen om er essentiële informatie uit de destilleren. Een cyber city analyst garandeert vlotte gegevensstromen op het niveau van een hele stad. Terwijl een personal manager curator bejaarden met geheugenproblemen begeleidt in een omgeving die speciaal voor hen is ingericht. Zorg voor de ouderen Het toenemende belang van bejaardenzorg ligt voor de hand, gezien de verwachte sterke groei van het aantal senioren. Mensen in de nieuwe beroepen zullen zich onderscheiden van robots met kwaliteiten als sociale vaardigheden, intuïtieve communicatie, inzet, geduld en emotionele intelligentie. ‘Coaching’ en ‘caring’ zijn de ordewoorden voor de toekomst. Aandacht voor verbinding De werkomgeving zou in de toekomst meer opgesplitst kunnen geraken: mensen tegenover machines, de reële tegenover de virtuele wereld, commerciële ontwikkeling tegenover ethiek, … Een zekere harmonie tussen deze uitersten is onontbeerlijk en daar moeten de ‘connecting’-beroepen voor zorgen. Een ethical sourcing officer zal de ethische aanwending van de middelen door de werkgever bewaken. Bij het leveren van bestellingen, het logistieke beheer en het transport zullen mensen zelfrijdende voertuigen in het oog houden of drones besturen die pakjes brengen. Ruimte voor aanpassing Aanpassingsvermogen wordt de meest op prijs gestelde competentie van mensen die steeds nieuwe beroepen moeten beheersen en zich in een dynamische werkomgeving moeten inpassen. Werkgevers zullen de capaciteit om snel nieuwe kennis te verwerven meer op prijs stellen dan het bezit van een bepaalde kennis of vaardigheid. Werknemers zullen immers in een snel en permanent veranderende context evolueren, met nieuwe beroepen, permanente bijscholing en uberisering van talent.