Maaltijdcheques: zes troeven voor je bedrijf

Maaltijdcheques zijn tegenwoordig hét favoriete extralegale voordeel van de Belgen. Eén werknemer op twee krijgt in België maaltijdcheques van zijn werkgever. Ze zijn bruikbaar in een uitgebreid netwerk, van warenhuizen tot lokale handelszaken, restaurants en snackbars. Maar ook als werkgever geniet je dankzij maaltijdcheques van een aantal voordelen.

1. Maaltijdcheques zijn fiscaal interessant.

Als je als werkgever je maximale bijdrage van €6,91 per cheque respecteert, kunnen de maaltijdcheques volledig vrijgesteld worden van sociale lasten en zijn ze fiscaal aftrekbaar a rato van 2 euro per cheque. Met onze online simulator kun je gratis en aan de hand van jouw eigen criteria, de impact van de maaltijdcheques op je budget berekenen.

2. Maaltijdcheques staan voor de beste verhouding tussen kostprijs en vergoeding.

Bij een loonsverhoging moet de werkgever meer sociale lasten betalen; de werknemer ziet van zijn kant zijn inkomstenbelasting (personenbelasting) omhooggaan. Maaltijdcheques daarentegen zijn vrijgesteld van sociale lasten. Ze maken het dus mogelijk werknemers beter te vergoeden én zijn tegelijk voordeliger voor de werkgever. Voor dezelfde kostprijs kun je tot 58% besparen in vergelijking met een gewone loonsverhoging.

 
New call-to-action

3. Maaltijdcheques bestellen is heel eenvoudig.

Als je maaltijdcheques wilt invoeren voor je medewerkers, volstaat het om een offerte aan te vragen via ons online platform. Vervolgens bepaal je de waarde van de maaltijdcheques en het bedrag dat je zal financieren. Een deel van het bedrag is te laste van de werknemer en zal maandelijks van zijn loon worden afgehouden.

4. Maaltijdcheques helpen om absenteïsme te bestrijden.

Maaltijdcheques worden toegekend per gepresteerde werkdag. Je werknemers ontvangen dus één maaltijdcheque per gewerkte dag. Voor jouw werknemers is dit dus een goede motivatie.

5. Maaltijdcheques hebben een positieve impact op de lokale handel.

Maaltijdcheques zijn een van de enige sociale voordelen waarvan je medewerkers rechtstreeks kunnen profiteren. Ze kunnen gebruikt worden in een ruim netwerk van meer dan 20.000 etablissementen in heel België, waaronder de lokale handelszaken in hun buurt.

6. Maaltijdcheques zijn zowel geschikt voor bedrijven als voor zelfstandigen.

Iedereen kan maaltijdcheques ontvangen, dus ook zelfstandige bedrijfsleiders zonder werknemers. Er zijn geen beperkingen wat betreft de activiteitensector, de omvang van het bedrijf of het statuut van de medewerker.

Tal van bedrijven geven hun medewerkers maaltijdcheques. Wat hen drijft? Ze versterken de koopkracht van hun werknemers zonder dat ze daarvoor extra sociale lasten moeten betalen. Bovendien verhogen zo de tevredenheid en de motivatie op het werk. Het is dan ook geen wonder dat maaltijdcheques het favoriete extralegale voordeel van de Belgen zijn.

New call-to-action