Is employer branding het nieuwe eldorado voor rekruteerders?

Om hun imago bij toekomstige werknemers te verbeteren, moeten bedrijven bepaalde marketingtechnieken gebruiken om hun employer branding te promoten (waarden, bedrijfscultuur, welzijn van werknemers, enz.).

In dit artikel vertellen we meer over employer branding en de voordelen ervan!

1. Wat verstaan we onder employer branding?

Employer branding is het imago dat de onderneming uitstraalt: het leven binnen het bedrijf, zijn filosofie, het welzijn van zijn werknemers, zijn maatschappelijke betrokkenheid, enzovoort. Het bestaat uit een geheel van acties om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor toekomstige werknemers en de bestaande werknemers te behouden. Hoe aantrekkelijker en positiever de employer branding, hoe makkelijker het zal zijn om nieuwe talentvolle medewerkers aan te trekken. Want die worden gemotiveerd door de aantrekkelijke arbeidsomstandigheden van het bedrijf.

Employer branding wordt meestal beheerd door de interne Human Resources-afdelingen. Zij hebben de opdracht om de employer branding van het bedrijf te behouden of zelfs te verbeteren. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk een positieve employer branding op te bouwen. De medewerkers zijn de eerste ambassadeurs van het bedrijf en dragen bij aan zijn reputatie, positief of niet. Het is daarom van essentieel belang dat bedrijven een positief imago opbouwen om hun reputatie te behouden.


Download de maaltijdcheques whitepaper

2. Hoe werkt employer branding?

In het algemeen gebruikt employer branding marketingmethodes en -technieken en past ze deze toe op het gebied van human resources. De doelgroepen zijn zowel potentiële kandidaten als de huidige werknemers.

Uiteraard zijn verschillende HR-marketingacties mogelijk, maar om het merkimago van het bedrijf te verspreiden, worden vooral digitale tools gebruikt, e-mailcampagnes of sociale netwerken.

Het is belangrijk dat employer branding en HR-communicatiestrategieën niet alleen extern toegepast worden. De huidige werknemers van het bedrijf moeten de componenten van de employer branding hebben geïntegreerd, vandaar de behoefte aan sterke en consistente interne communicatie. Huidige werknemers zijn de grootste bron van reclame voor een bedrijf, vandaar de noodzaak om hen te fideliseren.

Laat ons ook niet vergeten dat 95% van de kandidaten zich informeren over het bedrijf waar ze gaan solliciteren. Kandidaten zoeken uitvoerig via sociale netwerken naar informatie over voormalige werknemers, de bedrijfscultuur, de mate van welzijn op het werk. Door de huidige werknemers van het bedrijf tevreden te stellen, kunnen zowel competente werknemers behouden worden als toekomstige kandidaten aangemoedigd worden.

3. Wat zijn de voordelen voor het bedrijf?

Employer branding heeft veel voordelen, met als belangrijkste de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor schaarse profielen. Dit is een belangrijk rekruteringsprobleem. Bedrijven die worstelen om nieuw talent aan te trekken, te werven en te behouden, hebben belang bij employer branding om het hoofd te bieden aan de harde concurrentie.

In het geval van kmo's maakt employer branding het mogelijk om zich te positioneren ten opzichte van grote ondernemingen die zeer aantrekkelijke salarispakketten aanbieden. Zo kunnen ze blijven concurreren op het gebied van werving.

De ontwikkeling en de uitvoering van een strategie rond employer branding heeft een zeer positieve impact op het rekruteringsproces en creëert een sterk vertrouwen bij potentieel talent. Deze aanpak maakt het mogelijk om het aantal kandidaturen aanzienlijk te vergroten en het rekruteringsproces te stroomlijnen.

Omdat het bedrijf aldus anticipeert op de verwachtingen van kandidaten, voelen deze laatste zich door de bedrijfsleiders begrepen. Dat is belangrijk omdat kandidaten een bedrijf zullen verkiezen dat het welzijn van zijn werknemers ter harte neemt.


Download de maaltijdcheques whitepaper

Een goede employer branding is vandaag essentieel voor het voortbestaan van een bedrijf. Sterker nog, een groeiend aantal werknemers werkt het liefst in een prettige en valoriserende werkomgeving, zelfs als dat betekent dat ze een lager salaris krijgen.

We onthouden vooral dat het de huidige werknemers zijn die de employer branding uitdragen, en zo toekomstige kandidaten een positief beeld geven over het bedrijf.