HR-beleid: wat zijn uitdagingen in 2019?

Het HR-beleid staat centraal in de strategie van elk bedrijf. Een goede Human Resources Manager moet zich daarom voortdurend aanpassen aan veranderingen in zijn markt. Hij moet rekening houden met de verschillende technische innovaties en deze integreren in zijn personeelsbeleid. Een goed HR-beleid leidt tot een hogere productiviteit van de werknemers.

1. HR centraal stellen binnen de bedrijfsstrategie

Een van de grootste uitdagingen voor een HR-manager in 2019 is om zijn beleid centraal te stellen binnen de strategie van het bedrijf. Op die manier kan hij het menselijk kapitaal optimaliseren door de vaardigheden van zijn werknemers te verbeteren en deze aan te passen aan de veranderingen binnen het bedrijf.

De HR-manager moet meer en meer reageren op strategische en digitale uitdagingen om een echte bedrijfscultuur te ontwikkelen. Zijn rol is in de allereerste plaats om de menselijke en digitale vaardigheden van de werknemers te verbeteren door hen te begeleiden bij de digitale transformatie.

Om deze vaardigheden te ontwikkelen, moet hij bijvoorbeeld zorgen voor regelmatige opleidingen die afgestemd zijn op de veranderingen in de markt. Door een goed beheer van het menselijk kapitaal kan het bedrijf vervolgens productiever worden.


Download de maaltijdcheques whitepaper

2. Het stimuleren van innovatief leiderschap

Bij het rekruteren van nieuwe profielen richt de HR-manager zich niet langer uitsluitend op de ‘hard skills’, aantoonbare vaardigheden en kennis. ‘Soft skills’ spelen ook een belangrijke rol bij de selectie en rekrutering van nieuw talent.

Deze ‘soft skills’ leggen meer de nadruk op de mens, op het ontwikkelen van sociale aspecten en het welzijn van de werknemers. En dit alles door het bevorderen van een gezonde en stimulerende werkomgeving.

‘Soft skills’ zijn daarom essentieel voor het ontwikkelen van innovatief leiderschap, samenwerking en een sterke bedrijfscultuur. HR moet deze menselijke vaardigheden tijdens het rekruteringsproces kunnen identificeren, en vervolgens ontwikkelen en waarderen in de periode dat de werknemer in het bedrijf tewerkgesteld is.

3. De digitalisering

Om het hoofd te bieden aan de toenemende digitalisering van human resources, moet HR zijn beleid voortdurend aanpassen, op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen en de nieuwste beheertools aanschaffen. Deze nieuwe tools maken het mogelijk om het menselijk kapitaal beter te beheren en om vaardigheden op de beste manier te benutten.

Gegevens over medewerkers en klanten zijn op die manier gemakkelijker te beheren. Door gebruik te maken van deze krachtige managementtools, maakt HR het bedrijf productiever en bespaart het veel tijd.

Zodra deze tools op punt staan, moet HR de interne verandering begeleiden en systemen opzetten om het personeel op te leiden (planning en acties). Medewerkers die over deze nieuwe kennis en vaardigheden kunnen beschikken, zullen performanter zijn!

Naast digitale managementtools kijkt de rekruteerder ook naar de digitale wereld en vooral naar de sociale media. Zo is LinkedIn bijvoorbeeld een efficiënt rekruteringsinstrument geworden. Het gebruik van sociale media bij rekrutering en selectie wordt dus steeds belangrijker, en de komende jaren wellicht nog meer. Ze maken het gemakkelijker om rekruteringsadvertenties te verspreiden en om directer te communiceren met kandidaten.

4. Werknemerstevredenheid

Welzijn op het werk is een andere grote uitdaging voor bedrijven. Werknemers hechten steeds meer belang aan een gezonde werkomgeving. Het aanbieden van een aantrekkelijk salaris is niet langer voldoende om werknemers te behouden.

De HR-manager moet dus goed naar zijn werknemers luisteren en waken over hun welzijn en levenskwaliteit op het werk. Medewerkers die zich goed voelen op hun werkplek, zullen veel productiever en bekwamer zijn, en betere resultaten behalen. Een goede werksfeer vermindert ook het risico op burn-out en personeelsverloop.


Download de maaltijdcheques whitepaper

De uitdagingen voor HR in het bedrijfsleven evolueren voortdurend. In 2019 staat HR voor nieuwe uitdagingen om de goede werking van het bedrijf te verzekeren. In het bijzonder moet het in zijn strategie rekening houden met marktinnovaties, en zorgen voor het welzijn van zijn werknemers.

Door deze uitdagingen met succes aan te gaan, kan de HR-manager de productiviteit en loyaliteit van zijn werknemers significant verbeteren. Dit alles heeft ook een impact op de employer branding en dus op de kans om nieuw talent aan te trekken en competitief te blijven op de arbeidsmarkt.