Hoe kun je talent binnen je bedrijf effectief managen?

Om op lange termijn te groeien en de omzet te ontwikkelen, moet een bedrijf zijn talenten optimaal benutten. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor een HR-manager: talentmanagement.

Maar je moet wel een aantal acties en hefbomen hebben om dit talentmanagement te optimaliseren en zo al het potentieel te kunnen behouden en ontwikkelen. Hier zijn 3 pistes om snelle en concrete resultaten te verkrijgen.

1. Luister naar talentvolle werknemers

HR beperkt zich niet tot talentwerving. Het omvat ook het strategisch management van werknemers en hun behoeften, om deze af te stemmen op de behoeften en doelstellingen van het bedrijf zelf.

Voor een optimaal talentmanagement moet een HR-manager zich uiteraard op het globale personeelsbestand concentreren, maar zeker ook op de individuele medewerkers. Dit vertaalt zich in de praktijk in bijvoorbeeld het organiseren van individuele interviews.

Tijdens deze momenten krijg je de gelegenheid om de relatie met elke medewerker te versterken, zijn ambities te begrijpen en te weten hoe je zijn vaardigheden het best kunt ontwikkelen.

Dit luisteren laat je toe om de levenskwaliteit en de arbeidsomstandigheden van de werknemers continu te verbeteren. Afhankelijk van de uitgesproken of opgespoorde behoeften, kun je bijvoorbeeld een versoepeling van de werktijd voorstellen, of de inzet van nieuwe technologieën of de inrichting van een ontspanningsruimte, enz.

Een medewerker die voelt dat er naar hem geluisterd wordt, zal nog meer betrokken zijn bij het bedrijf en bij het halen van de doelstellingen.


Download de maaltijdcheques whitepaper

2. Waardeer de talenten binnen het bedrijf

Het menselijk kapitaal van een bedrijf is een kostbare hulpbron die op lange termijn onderhouden moet worden en vooral gevaloriseerd moet worden.

Dit betekent dat het management een zekere erkentelijkheid moet kunnen tonen voor de professionele vaardigheden van elke individuele werknemer.

De HR-manager kan bijvoorbeeld, afhankelijk van het geval, een bepaalde vorm van waardering geven zoals:

  • Een gedurfd project toewijzen aan iemand die zijn vaardigheden in het verleden heeft bewezen.
  • Een uitzonderlijke bonus toekennen voor het behalen of overtreffen van de doelstelling.
  • Een vorm van horizontale promotie geven door het takenpakket en verantwoordelijkheden van de werknemer te verruimen.
  • Onderhandelingen starten over salarisvoordelen na herhaalde successen en bewezen inzet.

Dit zal gunstig zijn voor zowel de talentvolle medewerker die zich gewaardeerd en erkend voelt, als voor het bedrijf, dat een toegewijd en productief talent zal hebben.

Wat de bedrijfsstrategie betreft, maakt een juiste waardering van bestaande vaardigheden het gemakkelijker om de gestelde doelen te halen of zelfs te overtreffen.

3. Geef interessante perspectieven

Een van de voorwaarden voor HR-succes bij talentmanagement is de levenskwaliteit op het werk en de ontwikkelingsperspectieven binnen het bedrijf die aan werknemers worden geboden.

Naast het waarderen van het werk dat door de talenten binnen een bedrijf wordt verricht, is het even belangrijk om hun tevredenheid op lange termijn te waarborgen.

In deze logica zorgt het rekening houden met en het vervullen van hun loopbaanperspectieven voor het garanderen van hun professionele ontwikkeling. Dit zorgt bijgevolg ook voor zingeving aan hun werk en vergroot hun loyaliteit aan hun werkgever.

Dit is een belangrijke uitdaging, waarbij elk bedrijf verschillende methoden heeft om de betrokkenheid van een medewerker te stimuleren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om talenten de mogelijkheid te bieden hun vaardigheden te verbeteren of te diversifiëren, met name door opleidingen die door het bedrijf worden betaald. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk de vaardigheden van de medewerker te benutten alsook het potentieel dat door HR of de manager werd herkend.


Download de maaltijdcheques whitepaper

Het werven van nieuw talent is altijd duurder dan het behouden van medewerkers die al in het bedrijf geïntegreerd zijn. Om deze reden is het als HR-manager van essentieel belang dat je je inspanningen richt op goed talentmanagement. Zo kun je talentvolle medewerkers niet alleen binnen het bedrijf behouden, maar hen ook helpen om hun volledig potentieel te benutten. De impact op het bedrijf zal des te groter zijn en je teams zullen productiever en efficiënter worden.

Om de betrokkenheid van je werknemers te vergroten, heb je een hele reeks oplossingen om in te zetten. Wat vind je ervan om bijvoorbeeld een nieuw extralegaal voordeel in je salarispakket op te nemen ?