Hoe roep je absenteïsme een halt toe?

In België zijn steeds meer werknemers voor korte of langere tijd afwezig. De cijfers die Mensura hierover vrijgaf in zijn onlangs gepubliceerde whitepaper spreken boekdelen. Toch bestaan er eenvoudige oplossingen om dit probleem in te perken.
In België is het totale absenteïsmepercentage in 2016 gestegen tot 5,52% (+0,12% in vergelijking met 2015). Dit betekent dat elke Belg op 100 werkdagen gemiddeld 5,52 dagen ziek thuis zit. Het cijfer houdt rekening met korte én lange afwezigheden. Vooral bij langdurig afwezige werknemers is de toestand dramatisch, want eind 2016 bleven niet minder dan 392.000 werknemers een jaar of langer thuis wegens ziekte.
Meer dan 2% van de loonkosten
Verzuim kost de Belgische bedrijven handenvol geld, door zowel rechtstreekse kosten (het loon), als onrechtstreekse (vervangingen, overuren, enz.). Voor een gemiddeld Belgisch bedrijf vertegenwoordigt verzuim 2,6% van de totale loonkosten. Maar volgens Mensura heeft de helft van de bedrijven geen idee hoe het zit met het verzuim in de eigen organisatie en beschikt twee derde niet over procedures of akkoorden ter zake.
Preventief optreden
Mensura somt in zijn whitepaper (gratis te downloaden op www.mensura.be) een aantal mogelijkheden op om verzuim aan te pakken. Bedrijven die dit al eerder hebben gedaan, spelen een voorbeeldrol. Het toverwoord heet “preventie” en het is de basis van elk efficiënt verzuimbeleid. Enkele voorbeelden …
  • Risicoanalyse: een onvermijdelijke eerste stap, die ook rekening moet houden met de arbeidsomstandigheden en de hele problematiek van de ergonomische werkplek.
  • Voer regelmatig een gesprek: hoeveel bedrijven praten systematisch met mensen met ziekteverzuim? Het is essentieel dat leidinggevend personeel (managers, ploegbazen, diensthoofden, enz.) een opleiding krijgt om dergelijke gesprekken te voeren en tijdig gedragswijzigingen op te merken. Ook een afwezige medewerker moet voelen dat hij de volle steun van zijn organisatie heeft. En ook als hij terugkeert naar het bedrijf.
  • Investeren in het welzijn van medewerkers: gelukkige, gezonde medewerkers zijn minder afwezig en werken productiever. Moedig medewerkers aan om te sporten, betrek ze voldoende bij alle projecten en wijs ze op het belang van een gezonde voeding. Het helpt ook om het werk aan de leeftijd aan te passen.
  • Voer een opendeurbeleid: een medewerker heeft pas het gevoel dat het bedrijf hem steunt als hij snel een luisterend oor vindt voor zijn probleem. Als het om privéproblemen gaat die een impact op iemands werk kunnen hebben, is het soms een goed idee om een onafhankelijk en anoniem gratis nummer aan te bieden dat advies geeft.