De elektronische ecocheque, een realiteit in 2016!

Goed nieuws, het Koninklijk Besluit omtrent de elektronische versie van de ecocheques is op 24 december 2015 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit Koninklijk Besluit bepaalt dat de ecocheque in 2016 zowel in papieren als in elektronische vorm zullen kunnen worden uitgegeven. Het Koninklijk Besluit bepaalt eveneens dat de elektronische ecocheques slechts door een erkend uitgever mogen worden uitgegeven, Sodexo heeft reeds alle nodige stappen ondernemen om de erkenning voor uitgifte van elektronische ecocheques te verkrijgen. Eenmaal dit het geval is, zal de terbeschikkingstelling van de elektronische Eco Pass® kunnen worden voorzien.

Onze klanten zullen de keuze hebben om de ecocheques in papieren of elektronische vorm toe te kennen op de Sodexo Card®.

De e-Eco Pass®, de elektronische ecocheque van Sodexo, zullen aan de hand van de Sodexo Card® ter beschikking kunnen worden gesteld van uw medewerkers. Deze laatste is reeds welbekend op de Belgische markt als drager voor de e-Lunch Pass®, de elektronische maaltijdcheque van Sodexo.

Bekijk de e-Eco Pass® video Meer weten over de Eco Pass® in het algemeen