Een stimulans voor het klimaat en de koopkracht van de gezinnen: 300.000 consumenten kregen net hun Sodexo ecocheques

Brussel, 4 juli 2022

Bijna 300.000 consumenten kregen de afgelopen twee maanden de ecocheques van Sodexo. Sodexo, ondertekenaar van de Open Brief voor het Klimaat (BACA), is heel blij met dit positieve gebaar voor het milieu en de koopkracht van de consumenten. Met ecocheques kunnen consumenten nuttige uitgaven doen om hun energieverbruik te verminderen maar ook om goed én gezond te eten.

Zoals elk jaar, rond dezelfde tijd - mei en juni - ontvangen veel consumenten ecocheques. Dit jaar ziet Sodexo opnieuw een sterke stijging wat betreft deze aantallen. Bijna 300.000 werknemers kregen net de ecocheques van Sodexo. Ter herinnering: in België ontvangen 52%1 van de werknemers ecocheques en alleen al in 2021 werd voor 321 miljoen euro2 aan ecocheques uitgegeven.

In een realiteit met stijgende energieprijzen en dalende koopkracht voor veel mensen bieden ecocheques een belangrijke financiële steun aan de consument (tot 250 euro per consument). Met hun ecocheques kunnen werknemers op een nuttige manier producten kopen die hun energiefactuur doen dalen. Veel werknemers gebruiken ze voor de aankoop van huishoudelijke apparaten. Andere slimme plaatsen om ze te gebruiken zijn biologische winkels, kringloopwinkels zoals tweedehandswinkels of de korte keten, direct van de boerderij, direct op de velden of op de markt.

Voor Sven Marinus, CEO van Sodexo Benefits & Rewards, "vermindert duurzaam kopen de CO2-uitstoot. Als u beseft dat u voor elke euro die u met ecocheques uitgeeft een kilo CO2-uitstoot vermijdt, kunt u begrijpen hoe groot het effect van deze maatregel van de Nationale Arbeidsraad (NAR) op het klimaat is.

De inzet van Sodexo voor het klimaat is niet nieuw. Het bedrijf is één van de 38 Belgische bedrijven die hun CO2-reductieplan door SBTi3 hebben laten valideren. Onlangs heeft Sodexo de brief ondertekend die BACA (Belgian Alliance for Climate Action) naar de Belgische ministers van klimaat gestuurd heeft, waarin ze bevestigt dat ze bereid is om moedige stappen te zetten naar een klimaatneutrale wereld. En dit is heel normaal voor een bedrijf dat zijn netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 50% en tegen 2030 met 70% wil verminderen. "De leden van het Europees Parlement hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken over een aantal van de belangrijkste maatregelen die nodig zijn om met het pakket "Fit for 55" hun doelstelling te halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, dus blijft het aan het bedrijfsleven en de consumenten om het voortouw te nemen," concludeert Sven Marinus.

1 Cijfer afkomstig uit de eind juni 2022 gepubliceerde studie van de RSZ over aanvullende verloningselementen in België.
2 Bron VIA, de vereniging van de uitgevers
3 Het Science Based Targets-initiatief, ook bekend als het SBT- of SBTi-initiatief, heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, in overeenstemming met de akkoorden van Parijs. Het is een partnerschap tussen het CDP, het Global Compact van de VN, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds.