Een deeltijdse HRD voor KMO’s en zeer kleine ondernemingen

Een deeltijdse HRD voor KMO’s en zeer kleine ondernemingen
Sommige HR-managers lijken wel geboren voor multitasking: ze gaan in verscheidene bedrijven aan de slag. Het idee van een deeltijdse HRD wint steeds meer veld, vooral in KMO’s. Aan de formule kleven voor- én nadelen.

Voor een KMO lijkt een volwaardige HRD soms een onbetaalbare luxe. Een deeltijdse HRD kan de oplossing betekenen!

Het principe

Sommige kleine ondernemingen werven liever geen voltijdse HR-manager aan, maar doen liever af en toe een beroep op een zelfstandige expert in human resources om essentiële taken bij aanwerving, loon- en contractbeheer, opleidingen, … uit te voeren. De gedetacheerde specialist oefent zijn functie dus op aanvraag uit, volgens de behoeften van het bedrijf, die in de startfase werden bepaald. Hij is ook permanent beschikbaar. Hij verdeelt zijn werktijd over meerdere werkgevers en wordt per dag of per prestatie vergoed. Vooral in Frankrijk bieden een aantal gespecialiseerde bedrijven “à la carte” gedeelde HRD-diensten aan. In België gaat het eerder om zelfstandigen (die zich soms verenigen in een netwerk om op interimbasis HR-management aan te bieden). Maar is dit echt een wonderformule?

Pluspunten

  • de mogelijkheid om voordelig over HRD-diensten te beschikken;
  • de gedeelde HR-specialist is onmiddellijk beschikbaar, zonder omslachtige aanwervingsprocedure;
  • een flexibel alternatief om snel een deskundige professional aan te trekken voor het bedrijf;
  • een gedeelde specialist kan meer afstand nemen en vanuit een neutraal standpunt bepaalde problemen oplossen.

Minpunten

  • precies door zijn “deeltijds” statuut beschikt een gedetacheerde HRD niet altijd over alle informatie om een weloverwogen beslissing te nemen die aansluit bij de “ondernemingswaarden”;
  • een HR-manager die af en toe langskomt, blijft een “vreemd element” in het bedrijf, een buitenstaander. Toch zou hij vanwege zijn functie toegang moeten krijgen tot vertrouwelijke, soms zelfs delicate informatie en moet hij bepaalde acute conflicten tussen personen helpen oplossen;
  • vóór een bedrijf besluit om in zee te gaan met een gedeelde HR-manager, zou het nauwgezet de echte kosten van deze dienstverlening moeten berekenen. Vaak geldt immers de verplichting om een contract voor minstens één jaar te sluiten, met een soort abonnementssysteem of forfaitaire kosten per loontrekkende. De kosten kunnen snel oplopen, aangezien per dag een bedrag tussen € 450 en € 675 wordt aangerekend!;
  • de formule blijkt vooral voordelig voor bedrijven met maximaal 30 werknemers. Grotere bedrijven werven beter een eigen HR-specialist aan!