De ecologische voordelen van thuiswerk

Sinds de lockdown van maart 2020 is thuiswerk nu helemaal ingeburgerd. Een goede zaak voor de planeet? Zeker! Al is thuiswerk nu ook geen wondermiddel tegen de klimaatverandering. Toch brengt thuiswerk enkele belangrijke ecologische voordelen met zich mee.

Sinds enkele jaren heeft thuiswerk de wind in de rug. Maar sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal thuiswerkers enorm toegenomen. Thuiswerken is de afgelopen maanden de norm geworden voor het grote merendeel van de loontrekkenden.

Maar wat zijn nu precies de ecologische voordelen van thuiswerk? Kan het bedrijven echt helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen? Het antwoord op deze vragen lees je hieronder.

➤ De huidige ecologische situatie

De mens weet al vele jaren dat zijn activiteiten de aarde uit balans brengen. De klimaatverandering, CO2-uitstoot door auto’s en vliegtuigen, bedrijven en huizen die te veel energie verbruiken, voedselverspilling … Tal van slechte gewoontes die stevig verankerd zijn in ons dagelijkse leven. Kleine milieubewuste handelingen kunnen nochtans het verschil maken:

  • Afval sorteren
  • Ontbossing tegengaan
  • De oceaan beschermen
  • Energie besparen
  • Enz.

Deze milieubewuste reflexen zijn van groot belang voor de planeet. Het schadelijke gedrag van de mens verstoort het evenwicht van het klimaat op aarde. Dit leidt nu al tot een dalende landbouwproductiviteit, de vernietiging van de biodiversiteit en droogte die de levensomstandigheden van hele bevolkingen verslechteren, kijk maar eens naar Afrika.

➤ Is thuiswerk goed voor de planeet?

In een dergelijke context lijkt telewerken een goede zaak voor het milieu. Op afstand werken vormt een interessante denkpiste om de klimaatopwarming te bestrijden. Experten erkennen dan ook bepaalde ecologische voordelen van thuiswerk.

Natuurlijk is telewerken geen wondermiddel dat de milieuproblemen de wereld uit zal helpen, maar het zal wel een rechtstreekse impact hebben op het milieu en de ecologische voetafdruk van bedrijfsmedewerkers beperken.

➤ Thuiswerken beperkt de ecologische voetafdruk

Wat is dat eigenlijk, de ecologische voetafdruk van een bedrijf? Wel, met de ecologische voetafdruk meten we de impact van menselijke activiteiten op de klimaatverandering. De ecologische voetafdruk van een bedrijf berekent zo de hoeveelheid broeikasgassen die worden uitgestoten bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

Het opmeten van de ecologische voetafdruk doet bedrijven nadenken over hoe ze hun impact op het milieu kunnen verkleinen. Goed nieuws: telewerken verkleint alvast de voetafdruk van het bedrijf. Het laat bedrijven toe om hun activiteiten te beperken en dus minder broeikasgassen uit te stoten.

➤ Wat zijn de ecologische voordelen van thuiswerk?

Het grootste ecologische voordeel van thuiswerk is de daling van het aantal verplaatsingen. Daarnaast zorgen de energiebesparing en het dalende papierverbruik ook voor een kleinere ecologische voetafdruk. Hier zijn nog wat ecologische voordelen van thuiswerk.

1. De CO2-uitstoot beperken

Volgens een studie van WWF is 50% van de CO2-uitstoot van bedrijven gelinkt aan professionele verplaatsingen. Thuiswerk beperkt het woon-werkverkeer en bespaart zo miljarden liters brandstof per jaar. Werken op afstand leidt dus tot minder CO2-uitstoot.

Maar er is nog een positief gevolg: thuiswerk verkleint de files en verlicht het openbaar vervoer, dat anders overvol zit op piekuren.

Bovendien kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot ook verder verminderen door hun medewerkers te helpen bij de aankoop van een fiets, of door carpoolen aan te moedigen wanneer ze wel naar het bedrijf moeten komen.

2. Energie besparen

Bedrijven verbruiken enorm veel energie. Kopieerapparaten, printers, servers die dag en nacht draaien, PC’s die veel meer energie verbruiken dan laptops, screensavers die soms meer energie vergen dan de actieve modus … Het energieverbruik van een bedrijf kan snel oplopen.

Ook airco heeft een grote impact op het milieu. In Frankrijk wijst het Agentschap voor Milieu en Energiebeheer (ADEME) erop dat een airco koelvloeistoffen kan vrijgeven die verantwoordelijk zijn voor de toename van broeikasgassen.

3. Papierverbruik verminderen

Papier gebruiken behoort tot de dagelijkse gewoontes in België. Ondanks de toegang tot nieuwe technologieën blijft papier in bedrijven een van de meest gebruikte materialen om informatie mee te verspreiden. Het verbruik ervan neemt zelfs nog steeds toe.

Bepaalde materie (zoals papierpulp bijvoorbeeld) wordt soms van erg ver ingevoerd. België is een van de Europese landen met de kleinste houtoogst. Ons land moet daardoor grondstoffen invoeren (Bron: RTL Info). Deze papierproductie is vervuilend en draagt bij tot de ontbossing.

Goed nieuws: thuiswerkende medewerkers zouden haast geen papier afdrukken, of toch een stuk minder. Nog een ecologisch voordeel van thuiswerk.

Wil je je ecologische voetafdruk nog verder verbeteren? Sodexo stelt je zijn Eco Pass voor. Deze ecocheque moedigt duurzaam koopgedrag aan. Hij laat je medewerkers toe om milieuvriendelijke producten en diensten aan te kopen.