De deeleconomie in dienst van HR

De deeleconomie is de laatste jaren sterk gegroeid. Wij delen steeds meer goederen, diensten en kennis en gaan daardoor heel anders consumeren. Welke impact heeft die evolutie op de bedrijven en het humanresourcesbeheer?

Het netwerk van je medewerkers is goud waard

Vooral sinds de millennials op de arbeidsmarkt actief zijn, omarmen bedrijven de deeleconomie ook voor hun human resources. Rekruteren wordt bijvoorbeeld steeds meer een zaak van “ons-kent-ons”. Deze oude techniek kreeg een digitale opfrisbeurt en werd zo hot, dat bedrijven die er hun neus voor ophalen wel eens veel zeldzame en gezochte talenten zouden kunnen missen. Aanbevelingen zijn de toekomst van het recruiten. Volgens een studie van Apec prijkt de techniek op de 3e plaats van de efficiëntste middelen om kaderleden aan te werven. Kort gezegd komt het erop neer dat je je medewerkers aanspoort om mensen in hun netwerk aan te bevelen. Zo vind je sneller en voordeliger gekwalificeerde kandidaten.

Informele aanbevelingsprocedures, nieuwe hefboom voor hogere prestaties

Om hun medewerkers aan te sporen zelf nieuw talent aan te brengen, voeren bedrijven vaak een premiesysteem in. Maar ook andere hefbomen zijn denkbaar: geschenken, aankoopbonnen, extra vakantiedagen … Een beetje creativiteit loont! Nieuwe collega’s aanbrengen zou voor alle medewerkers een soort reflex moeten worden. Het bedrijf vaart er wel bij, want het communiceert beter met zijn medewerkers door ze op de hoogte te houden van nieuwe jobkansen. Maar ook voor de werknemers is dit positief, want ze worden voor hun “inspanningen” beloond als ze de bekendheid van hun werkgever vergroten. De rol van de sociale media mag in dit aanbevelingsproces niet worden onderschat. Medewerkers delen vacatures, sporen hun vrienden en contacten aan om ze te delen of om zelf te solliciteren. En dat alles is alleen maar positief!

Hoe zit het in België?

Ons land hinkt wat achterop bij onze buren. De oorzaak is vaak te vinden in een gebrek aan erkenning door het bedrijf. Vaak wordt een werknemer die een mogelijke nieuwe collega aanbrengt alleen beloond als de aanwerving ook echt plaatsvindt. Resultaat: frustratie en ontmoediging. De oplossing is dus duidelijk: als je wil dat je medewerkers je helpen om schaars toptalent binnen te halen, dan moet je vooral hun inspanningen belonen, ook al leveren die niet altijd resultaat op.