Coronavirus COVID-19: de vaakst gestelde vragen

Velen onder jullie stellen zich vragen omtrent het coronavirus COVID-19 en de weerslag ervan op de Sodexo-cheques (Lunch Pass, Eco Pass, Cadeau Pass, Sport & Culture Pass). Ziehier de antwoorden op jullie vragen.

Opgepast: deze lijst is niet limitatief en kan met de tijd evolueren.

 

1. Ik heb de maaltijdcheques voor de maand maart reeds besteld. Mijn werknemers en ikzelf zullen de dagen die bij deze bestelling aangegeven werden niet presteren. Wat moet ik doen?

De wet voorziet dat de werkgever het aantal gepresteerde dagen en het aantal toegekende cheques moet laten overeenstemmen, en dit ten laatste tegen het einde van de 1e maand die op het trimester in kwestie volgt. Wij raden jou dan ook aan om het aantal ontbrekende/overtollige cheques bij je volgende bestelling toe te voegen/in mindering te brengen.

Voorbeeld: Van de 20 voorziene dagen voor de maand maart heeft je medewerker er slechts 18 gepresteerd. Hij heeft dus 2 cheques te veel ontvangen. Je hebt tot 30 april om je bestelling bij te sturen. Daartoe kan je van jouw bestelling voor de maand april 2 cheques aftrekken. Als de werknemer in kwestie 21 dagen moet presteren, bestel je dan slechts 19 cheques. Als puntje bij paaltje komt en ook jouw bestelling voor de maand april gecorrigeerd moet worden, dan heb je tot 31 juli om dat te doen.

2. Hebben mijn werknemers recht op hun maaltijdcheques als ze gedurende een langere periode van thuis uit werken?

Jazeker, elke dag die gepresteerd wordt is een dag waarvoor je werknemer recht heeft op een maaltijdcheque, of die dat nu op kantoor doet of van thuis uit.

3. Wat gebeurt er als ik mijn werknemers in gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid plaats? En in volledige tijdelijke werkloosheid?

Indien je jouw werknemers in gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid plaatst, door overmacht door het coronavirus of omwille van economische redenen, hebben zij per volle of halve dag die gepresteerd is recht op een maaltijdcheque.

Let op: je medewerkers kunnen enkel in gedeeltelijke tijdelijke wekloosheid worden geplaatst voor een volledige werkdag zoals die wordt omschreven in het arbeidsreglement. Het is dus niet mogelijk om werknemers gedeeltelijk tijdelijk werkloos te stellen voor een halve dag als zij gewoonlijk een volledige dag werken

Indien je werknemers volledig tijdelijk werkloos worden, door overmacht door het coronavirus of omwille van economische redenen, kunnen zij helaas niet van maaltijdcheques genieten. Als je hun cheques reeds op voorhand besteld had, raden wij je aan om het ontbrekend aantal / teveel aan gewerkte dagen toe te voegen / af te trekken bij je volgende bestelling, en dat uiterlijk aan het einde van de 1e maand na het huidige kwartaal.

Zie alle FAQ: https://support.sodexo.be/hc/nl