De voordelen van alternatieve verloning voor kmo’s

Maaltijdcheques, bedrijfswagen, tankkaart, ecochequesExtralegale voordelen zijn enorm belangrijk voor kmo’s om medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden. Maar ze zijn niet enkel voordelig voor werknemers, ook voor bedrijven zijn ze financieel erg interessant. In dit artikel gaan we wat dieper in op alternatieve verloning.

La rémunération tient une place centrale dans la relation employeur-employé. Pour fidéliser les travailleurs et retenir ses meilleurs collaborateurs, le manager accorde parfois des promotions. Het loon is een belangrijk onderdeel van de relatie tussen werkgever en werknemer. Managers kennen bijvoorbeeld vaak promoties toe om de trouw van werknemers te winnen – of te versterken - en om hun beste medewerkers te behouden.

Jammer genoeg kent België een hoge fiscale druk. Dit zorgt ervoor dat een loonsverhoging duur uitkomt voor het bedrijf, maar het beperkt bovendien ook de nettowinst voor de werknemer.

En toch is het mogelijk om je beste medewerkers te motiveren en te belonen op fiscaal interessante manieren. Deze oplossingen worden vervat onder één noemer: ‘alternatieve verloning’.

➤ Wat betekent alternatieve verloning?

Eerst en vooral, wat betekent dat eigenlijk, alternatieve verloning?

Alternatieve verloning is een interessant alternatief voor een bruto loonsverhoging, in de vorm van voordelen in natura die het basisloon van de werknemer aanvullen. Deze extraatjes noemen we ‘extralegale voordelen’. De werknemer ontvangt deze doorgaans niet-financiële vergoedingen van zijn werkgever om zijn loonpakket uit te breiden.

Deze extralegale voordelen moeten trouwens steeds opgenomen worden in het arbeidscontract van de werknemer.

➤ De voordelen van alternatieve verloning

Alternatieve verloning biedt meerdere voordelen. Voor de werknemer, maar zeker ook voor de onderneming.

Voor de werknemer

 • Zich erkend en gewaardeerd voelen
 • De verloning optimaliseren
 • De grootste talenten aanhouden
 • Netto voordelen ontvangen
 • Zijn of haar koopkracht vergroten

Voor het bedrijf of de kmo

 • Een interessant alternatief voor een loonsverhoging aanbieden
 • Het personeel motiveren en hun trouw winnen en versterken
 • De grootste talenten aanhouden
 • Werknemers belonen voor hun prestaties en hun trouw
 • Nieuwe medewerkers aantrekken
 • Sociale en fiscale lasten verlagen

Werkgeverspremies zijn aftrekbare kosten voor de onderneming (met inachtneming van de geldende fiscale regels). Maar wees voorzichtig, want het bedrijf betaalt nog steeds werkgeversbijdragen en belastingen op alternatieve verloning. Toch blijft de maatregel fiscaal een stuk voordeliger dan een verhoging van het brutoloon, omdat de onderneming hierdoor haar kosten kan verlagen.

➤ Voorbeelden

Er bestaan verschillende soorten alternatieve verloning. Bekende extralegale voordelen zijn bijvoorbeeld een bedrijfswagen, maaltijdcheques of zelfs een elektrische fiets.

Wij geven je meer uitleg over 6 interessante voordelen.

De bedrijfswagen

Bedrijfswagens zijn een onmiskenbare vorm van alternatieve verloning in België. Het is namelijk voordeliger om een werknemer een bedrijfswagen aan te bieden dan hem een gelijkwaardige loonsverhoging te geven. De werkgever moet dit voordeel (VAA) op het loonstrookje van de werknemer vermelden. Het voordeel mag nooit minder dan 1.340 euro per jaar bedragen.

De maaltijdcheque

Een koffie kopen, een broodje bestellen, wat fruit kopen bij de kruidenier om de hoek … de maaltijdcheque is een van de favoriete extralegale voordelen van de Belgen. Deze alternatieve verloning is vrijgesteld van sociale lasten en is bovendien fiscaal aftrekbaar. In vergelijking met een klassieke verloning voor hetzelfde bedrag, kan een werkgever zijn medewerkers zo tot wel 42% meer koopkracht aanbieden.

Wil je meer weten over de fiscale aftrekbaarheid van maaltijdcheques? Lees dan dit artikel: Fiscale aftrekbaarheid maaltijdcheques: alles wat je moet weten.

De elektrische fiets

Om ecologische redenen heeft de Belgische overheid meerdere maatregelen genomen om fietsen aan te moedigen. Zo kan de werkgever onder meer belastingvrij elektrische bedrijfsfietsen aan zijn medewerkers aanbieden. Een ideale manier om stress te verlagen en aan te zetten tot bewegen. Goed nieuws: bedrijfsfietsen zijn 100% fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat de werknemer de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. Wist je dat werknemers hun fiets kunnen financieren met ecocheques van Sodexo?

Aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen is een ander belangrijk onderdeel van het loonbeleid van een onderneming. Het laat een werknemer toe om zijn wettelijk pensioen aan te vullen en zijn globale verloning op fiscaal interessante wijze te verhogen. Deze aanvulling kan aan de werknemer worden uitbetaald imet een eenmalige uitkering of in de vorm van een maandelijks of jaarlijks pensioen wanneer de werknemer met vervroegd pensioen gaat.

Goed om weten: de sociale lasten op de gestorte premies voor het pensioen en het overlijden zijn beperkt tot 8,86%. Daarnaast wordt een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 3% geheven voor ‘hoge’ aanvullende pensioenen.

De ecocheque

De ecocheque is een extralegaal voordeel voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Bij Sodexo is de Eco Pass fiscaal erg voordelig én cumuleerbaar met andere extralegale voordelen. Dankzij de Eco Pass kunnen je medewerkers tuinieren in de zon, huishoudtoestellen aankopen, het huis inrichten en bioproducten kopen.

Wil je meer weten over de Eco Pass? Lees dan snel dit: Eco Pass: het duurzame extralegale voordeel.

De cadeaucheque

Iedereen houdt ervan cadeautjes te ontvangen. Je medewerkers dus ook, wees daar maar zeker van. De cadeaucheque is een uitstekende manier om de motivatie van je medewerkers te verhogen en hen te bedanken voor hun inzet. Ze zijn bovendien ook interessant voor de onderneming: ze laten in bepaalde gevallen een vrijstelling van sociale lasten toe.

Met de Cadeau Pass van Sodexo kiezen je medewerkers zelf welk geschenk je hen geeft. Ze kunnen zich een pleziertje doen bij meer dan 10.000 verkooppunten: cultuur, gezinsuitstappen, speelgoed … Ontdek alle voordelen van de Cadeau Pass..

➤ En de kmo’s in dit alles?

Grote bedrijven hebben de gewoonte al aangenomen om hun werknemers een loonpakket aan te bieden dat bestaat uit een reeks extralegale voordelen. Zij zijn al goed vertrouwd met de eigenheden en voordelen van alternatieve verloning. Maar hoe zit het met kmo’s? Net als grote ondernemingen kunnen ook kmo’s het salaris van hun medewerkers een boost geven met een systeem voor alternatieve verloning.

Volgens het s Jobat Salariskompas 2018, bieden kmo’s met minder dan tien werknemers hun personeel gemiddeld drie voordelen in natura aan, met de maaltijdcheques en ecocheques op kop. In kmo’s met 10 tot 49 werknemers klimt dat aantal op tot vier voordelen, en in bedrijven met meer dan duizend werknemers bedraagt het gemiddelde 5,3 voordelen per persoon.

➤ Besluit

Steeds meer kmo’s ontdekken vandaag de verschillende vormen van alternatieve verloning en bieden hun werknemers voordelen bovenop hun basisloon. Maaltijdcheques, bedrijfswagen en tankkaart zijn momenteel de populairste extralegale voordelen in België. Maar er bestaan er ook andere voordelen die vaak worden vergeten: de extralegale kinderbijslag, een loonbonus en aandelen bijvoorbeeld. Wil je meer weten over de toekenning van extralegale voordelen aan je werknemers? Ontdek dan snel de verschillende oplossingen van Sodexo voor alternatieve verloning.