7 praktische weetjes over maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn een steeds populairder extralegaal voordeel. Ze toekennen aan je medewerker(s) is eenvoudig, maar weet jij waarom maaltijdcheques fiscaal interessant zijn? Wij bundelden alle informatie hierover in dit handige overzicht.

1. De maaltijdcheques vervangen geen vergoeding

Maaltijdcheques mag je niet uitgeven om een bestaande vergoeding, premies, voordelen in natura of eender welke andere voordelen te vervangen. Met andere woorden: het moet om iets extra gaan.

 

2. De toekenning van de maaltijdcheques voorzie je in een collectieve arbeidsovereenkomst

Om maaltijdcheques toe te kennen voorzie je een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Ofwel bestaat die al op het niveau van je sector, ofwel sluit je ze af op bedrijfsniveau. Enkel indien je een dergelijke overeenkomst niet kan afsluiten kan je de toekenning regelen met een individueel geschreven overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, of wanneer het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet besproken wordt in een dergelijke overeenkomst.

 

3. Het aantal uitgegeven maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectieve werkdagen

Medewerkers krijgen een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag. Een alternatieve telling van het aantal effectieve werkdagen is evenwel mogelijk voor bedrijven waarin verschillende arbeidsregelingen tegelijk van toepassing zijn. In geen enkel geval mogen maaltijdcheques toegekend worden op feestdagen, rustdagen ter compensatie, vakantiedagen en ziektedagen.

 
New call-to-action 

4. De werkgeversbijdrage is beperkt tot € 6,91

Er is een limiet op het bedrag dat je per cheque toekent. Zo mag de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque niet meer bedragen dan € 6,91.

 

5. De werknemer betaalt ook

Ook je medewerker staat een stukje loon af om maaltijdcheques te kunnen ontvangen. Het minimumbedrag hiervan is min. € 1,09 per cheque. Dat betekent dat maaltijdcheques maximaal een waarde van € 8 mogen hebben om te genieten van de fiscale voordelen en de voordelen op sociale lasten.

 

6. Een onkostenvergoeding kan nog steeds

Moet je werknemer regelmatig zakenrelaties uitnodigen voor een diner? Geen probleem, hij kan gebruik maken van zijn maaltijdcheques, maar je dient wel zijn persoonlijke dagelijkse bijdrage af te trekken bij de terugbetaling van zijn onkostennota. Neem gerust contact op met jouw sociaal secretariaat voor praktische informatie.

 

7. Het aantal cheques en het totale bedrag staan op de loonfiche

Het aantal uitgegeven maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen dat de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Daarom vermeldt de loonfiche van je medewerker telkens het aantal cheques en het totale bedrag dat hij die maand heeft ontvangen.

Aarzel niet contact op te nemen met een uitgevende instantie zoals Sodexo om je te helpen met het opzetten van maaltijdcheques in je bedrijf. Ontdek de Lunch Pass of download onze Lunch Pass gids.
  New call-to-action