5 signalen dat je telewerker uitkijkt naar een andere job

Hoe herken je als werkgever dat je medewerker het bedrijf wil verlaten? In tijden van telewerken is dat extra lastig. Je ziet elkaar minder vaak en via het beeldscherm is het moeilijker om te peilen hoe een medewerker in de wedstrijd zit. Toch zijn er signalen die verklappen dat je telewerker uitkijkt naar een andere baan. Welke signalen geven aan dat je medewerker ontslag gaat nemen en hoe kan je jouw telewerker behouden voor het bedrijf óf hoe kan je juist helpen bij het vinden van een nieuwe job?

Signalen die op een naderend ontslag wijzen

Uitstroom van talent is een kostbare zaak. Als werkgever kom je voor aanwervingskosten en inwerktijd te staan. Wanneer je de signalen herkent die duiden op een ontevreden werknemer, kun je een voortijdig vertrek voorkomen. Nu we massaal thuiswerken, kan het extra lastig zijn om de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers goed aan te voelen. Maar ook aan telewerkers kan je merken dat ze hun ontslag overwegen of zelfs concreet voorbereiden. Dit zijn 5 signalen voor een naderend ontslag:

1. Teruglopende prestaties

Valt het je op dat je medewerker minder goed presteert dan voorheen? Lopen zijn resultaten terug, levert hij minder werk af of is de kwaliteit minder? Teruglopende prestaties zijn een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. Hetzelfde geldt voor te laat inloggen op online vergaderingen, deadlines missen en slordig omgaan met interne afspraken.

2. Verminderde inbreng

Is je proactieve medewerker ineens afwachtend? Draagt hij geen nieuwe ideeën aan en lijken de woorden inspiratie en initiatief verdwenen uit zijn woordenboek? Dat kan erop duiden dat hij mentaal is afgehaakt en in gedachten al met een nieuwe job bezig is. Een verminderde inbreng kan je tijdens online vergaderingen makkelijk opmerken. Je telewerker maakt een passieve indruk, luistert vooral, heeft zich slecht voorbereid, stelt geen vragen en zal initiatieven van anderen eerder afhouden dan toejuichen.

3. Niet willen binden

Wanneer een medewerker verwacht het bedrijf op korte termijn te zullen verlaten, zal hij zich niet meer willen binden. Hij zal niet willen deelnemen aan projecten met een lange looptijd en onduidelijk reageren op verzoeken om zich te wijden aan afspraken in de toekomst. Het is ook een signaal als je medewerker onwelwillend staat tegenover deelname aan cursussen, opleidingen of trainingen.

4. Negatief en klagerig

Je anders zo positief ingestelde medewerker is ineens een wandelende klachtenmachine geworden. Je telewerker klaagt over procedures, thuiswerken, collega’s, klanten, interne politiek, enzovoorts. De toon is negatief en kritiek is zelden opbouwend van aard. Een duidelijk signaal dat je medewerker ontevreden is.

5. Actiever op LinkedIn

Valt het je op dat je medewerker ineens zijn LinkedIn profiel update? Hij werkt zijn profiel en werkervaring bij en voegt vaardigheden toe. Is kwistig met het uitdelen en verzamelen van aanbevelingen en reageert uitgebreid op vakgerelateerde updates. Wanneer je telewerker zichzelf ineens duidelijk profileert op de arbeidsmarkt, zou het goed kunnen dat hij zich in de kijker wil spelen bij toekomstige werkgevers.

Doe de check en ga in gesprek

Natuurlijk hoeven bovenstaande vijf signalen niet te betekenen dat je telewerker zijn ontslag voorbereidt. Het kan ook zijn dat er privézaken spelen of dat je medewerker tegen een burn-out aanzit. Aan jou de taak om bespreekbaar te maken wat je ziet zodat je kunt checken wat er speelt. Want wat er ook aan de hand is, als werkgever of leidinggevende is dit het moment om je medewerker te ondersteunen. Ofwel om tot betere motivatie en prestaties te komen, ofwel om je medewerker naar een nieuwe baan te begeleiden.

Voorkomen dat je telewerker ontslag neemt

Pik je signalen op dat je telewerker je bedrijf overweegt te verlaten en wil jij hem graag aan boord houden? Dan is het tijd voor een open gesprek. Probeer uit te vinden waar het schoentje wringt. Zijn het de werkomstandigheden of is het de inhoud van het werk? Is het een stroeve samenwerking met die ene collega of de combinatie van fulltime werken met een rol als mantelzorger? Is iemand toe aan een carrièresprong of loopt je telewerker juist op zijn tenen en wil hij minder verantwoordelijkheden? Vaak kan je als bedrijf een medewerker behouden mits je een paar taakinhoudelijke veranderingen of een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden doorvoert.

Interne mobiliteit

Een ontevreden werknemer kan een tevreden werknemer worden in een nieuwe rol of op een andere locatie. Ga in gesprek met je medewerker over zijn loopbaanontwikkeling. Wellicht is de oplossing binnen handbereik in de vorm van een switch naar een ander team of een andere vestiging, jobcrafting of een interne promotie of zijstap. Het aantal instrumenten dat je kunt inzetten om je telewerkers gemotiveerd, betrokken en uitgedaagd te houden, is uiteraard wel afhankelijk van de aard en omvang van je bedrijf.

Je medewerker begeleiden naar een nieuwe job

Soms is het niet anders. Je bent een fantastische werkgever geweest die zijn medewerkers een fijne werkomgeving biedt en volop strooit met extralegale voordelen. Je wilt je medewerker graag behouden, maar hij is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Eentje die jij hem niet kunt bieden. In dat geval toon je je een goed werkgever als je hem wilt begeleiden naar nieuw werk. Hoe je dat doet, hangt af van de concrete situatie en wederzijdse wensen. Het minste wat je kunt doen, is je medewerker een positieve aanbeveling geven. Het maximaal haalbare is het aanbieden van een mobiliteitstraject of je medewerker op jouw kosten laten omscholen. Ertussen zit hulp in praktische vorm. Denk aan tijd geven om te solliciteren of het aanboren van jouw eigen netwerk voor je medewerker.