4 praktische vragen die jij je vast stelt over maaltijdcheques

Ontdek in dit artikel de basisprincipes rond maaltijdcheques zodat je de wetgeving optimaal kan toepassen. Ontdek de antwoorden op vier vragen die jij je vast stelt over maaltijdcheques.

Hoe kan ik voorkomen dat maaltijdcheques een verworven recht worden als ik ze slechts voor een bepaalde periode wil toekennen?

Om te voorkomen dat de toekenning van maaltijdcheques maaltijdcheques voor een bepaalde periode een verworvenheid wordt voorje werknemers in de toekomst, zijn er twee oplossingen denkbaar:
  • Als de toekenning van maaltijdcheques wordt geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst:De vennootschap kan een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bepaalde termijn afsluiten en in de tekst van de overeenkomst uitdrukkelijk stipuleren dat werknemers na afloop van de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst geen maaltijdcheques meer mogen genieten (artikel 23 van de wet van 5 december 1968).
  • Indien de toekenning van maaltijdcheques wordt geregeld door een individuele overeenkomst:Het is mogelijk om een wijziging van de arbeidsovereenkomst af te sluiten die slechts voor een bepaalde termijn geldt en in de tekst van de overeenkomst te preciseren dat "de werknemer de toekenning van maaltijdcheques in geen geval als een verworven recht mag beschouwen".

Is het mogelijk om de toekenning van maaltijdcheques aan mijn werknemers te combineren met het voordeel van een bedrijfsrestaurant?

Een dergelijke cumulatie is toegestaan onder een aantal voorwaarden. Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen:
  • Bedrijfsrestaurants die maaltijden aanbieden tegen een prijs die onder de kostprijs ligt.
  • Restaurants die hun personeel maaltijden aanrekenen tegen een prijs die ten minste gelijk is aan de kostprijs.
De kostprijs van een maaltijd is de kostprijs van de maaltijd voor de werkgever (inclusief grondstoffen, lonen, enz.). In het algemeen kan worden geschat dat de kostprijs van een maaltijd normaal gesproken gelijk is aan het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheque (d.w.z. € 6,91). Het gaat hier om een standaardmaaltijd (bijvoorbeeld een soep of een lichte voorgerecht, een warm gerecht, een dessert en een drankje) en niet om een zoetigheid of een snack. Als de prijs van de maaltijd minstens gelijk is aan de kostprijs: In dit geval is er geen probleem met de combinatie van een bedrijfsrestaurant en maaltijdcheques. De werknemer die maaltijdcheques ontvangt, kan deze desgewenst gebruiken om zijn maaltijd in het bedrijfsrestaurant te betalen. Als de prijs van de maaltijd lager is dan de kostprijs: Een werknemer die maaltijdcheques ontvangt, kan zijn maaltijd niet betalen met een maaltijdcheque. Hij zal dus een ander betaalmiddel moeten gebruiken.

Moet ik tijdens een educatief verlof maaltijdcheques toekennen aan mijn werknemer?

De RSZ bepaalt in haar instructies voor het vierde kwartaal van 2010 dat de opleiding die een werknemer in het kader van een betaald educatief verlof volgt, ook recht geeft op de toekenning van maaltijdcheques, ongeacht of de opleiding verband houdt met het werk van de werknemer of niet. De RSZ heeft een officieel standpunt ingenomen en wijst erop dat de regels inzake educatief verlof bepalen dat de uren gedurende welke de werknemer afwezig is van het werk op grond van deze bepalingen voor de toepassing van de sociale wetgeving (artikel 115 van de wet van 22 januari 1985 van de hervormingswet houdende sociale bepalingen) gelijkgesteld worden met de werkelijke arbeidstijd. Dagen educatief verlof in de zin van dit reglement moeten aanleiding geven tot de toekenning van een maaltijdcheque die niet als bezoldiging wordt beschouwd.  
Download de maaltijdcheques whitepaper
  De maaltijdcheque is een extralegale uitkering die de werkgever toelaat om zijn werknemers een bedrag toe te kennen dat vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen tot 8 euro per gewerkte dag. Hoewel de maaltijdcheque veel voordelen biedt, is de maaltijdcheque onderworpen aan bepaalde regels van de wetgeving die niet altijd bekend zijn bij de begunstigden.