3 tips om een bore-out bij je medewerkers te voorkomen

Twintig percent van de werknemers zegt zich te vervelen op het werk. Op termijn kunnen ze zo een bore-out oplopen. Met onze tips verklein je dat risico. Een bore-out loert om de hoek wanneer een werknemer de indruk heeft dat hij op een dood spoor zit of in een kringetje ronddraait. Bijvoorbeeld wanneer hij te weinig werk heeft. Of overgekwalificeerd is voor de taken die hij moet uitvoeren. Zo verliest hij zijn motivatie. De symptomen kunnen zelfs uitgroeien tot een flinke depressie en de productiviteit doen dalen.

1. Het belang van een schouderklopje

Een bore-out heeft vaak te maken met een gebrek aan erkenning: “Ik krijg nooit een compliment”, “Niemand beseft hoeveel werk ik verzet”, “Ik dien hier tot niets …”. Een goede manager zet zijn medewerkers niet onder druk, maar geeft ze vooral veel zin om meer werk te verzetten. Erkenning is daarvoor een uitstekend middel. Af en toe eens “flink gewerkt” of “mooi resultaat” zeggen is al genoeg. Of beleg een vergadering om de stand van zaken op te maken en successen te vieren. Ook een promotie of een andere functie houden een bore-out op afstand. Durf ook te delegeren en mensen verantwoordelijkheid te geven!

2. Maak het werk opnieuw zinvol

Of je medewerkers hun werk zinvol vinden, is van kapitaal belang voor het prestatieniveau van je bedrijf. Hoe functioneert het bedrijf? Welk beleid voert het? Welke rol vervult iedereen en waarom? Welke impact heeft elke dienst op de totaalprestaties van het bedrijf? Soms helpt wat pedagogisch doorzicht om werk weer zinvol te maken. Functionerings- en evaluatiegesprekken op gezette tijden zijn interessant om te peilen naar de motivatie en behoeften van je medewerkers.

3. Zorg voor een dynamische en meeslepende werksfeer

Ook het belang van een dynamische, inspirerende sfeer op het werk kan niet voldoende worden benadrukt. Het gaat niet alleen om de bedrijfscultuur, ook de werkomgeving is bepalend voor het welzijn van werknemers. Bevorder ook de teamgeest, want een gebrek aan solidariteit en het gevoel er alleen voor te staan zijn vaak oorzaken van een bore-out. Zorg voor gezellige groepsmomenten, geef je mensen het gevoel dat ze zich samen inzetten voor bepaalde resultaten. Dat kan tijdens een teambuildingweekend, een bedrijfsontbijt op een werkdag, een bijscholingsdag voor het hele team enz. Ga na wat het beste werkt voor jouw bedrijf. Op die manier wordt werken eindelijk een bron van welzijn.